Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klacht over een EPC

Klacht over een EPC

Als u een klacht hebt over een EPC of een Energiedeskundige, dan kunt u die schriftelijk melden aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Klacht indienen?

Hebt u een vraag over de correctheid van uw EPC? Hebt u geen geldig EPC ontvangen of is de EPC-informatie in de advertentie niet correct? Of hebt u een klacht over een erkende energiedeskundige?

Dan kunt u dat aan het VEKA melden. Het VEKA neemt elke klacht ernstig en elke klacht wordt onderzocht.

Ook notarissen moeten het VEKA verwittigen via het e-notariaat indien geen geldig EPC aanwezig is. Notarissen riskeren een boete van 250 tot 5000 euro als ze meldingen over de afwezigheid van een EPC niet doorgeven aan het VEKA.

Als na een melding van de notaris, een controle van het VEKA of een klacht blijkt dat een eigenaar niet over een geldig EPC beschikt, dan wordt een procedure opgestart. Ontbreekt een geldig EPC op moment van controle, dan kan het gebouw wel nog verkocht of verhuurd worden maar de eigenaar riskeert een geldboete van 500 euro tot 5000 euro.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert ook via steekproeven op aanwezigheid van EPC en op correctheid van EPC’s. Ook de EPC-vermeldingen in advertenties via websites, immokantoren … worden gecontroleerd.

Ontvankelijk

 • De klacht moet schriftelijk ingediend worden.
 • Om ontvankelijk verklaard te kunnen worden, mag de klacht niet anoniem zijn. Persoonsgegevens van de indiener van de klacht worden omwille van privacy-redenen niet gedeeld met andere partijen.
 • Indien u geen EPC hebt ontvangen, dan kunt u klacht indienen uiterlijk binnen 1 jaar na aankoop (datum akte) of in geval van huur, tot uiterlijk 1 jaar na ondertekenen van het huurcontract.
 • Bij twijfels over de correctheid van een EPC
  • hebt u tot 3 jaar na het ontvangen van het EPC (bijv. na aankoop of na start van de huurovereenkomst) de tijd om een klacht in te dienen.
  • mogen er nog geen werkzaamheden uitgevoerd zijn die invloed hebben op het onderwerp van de klacht. Wanneer uw klacht gaat over bijv. dakisolatie, mogen er geen werken uitgevoerd zijn aan het dak, maar mogen er wel werken uitgevoerd zijn die hier niets mee te maken hebben (bijv. een nieuwe keuken of vloerisolatie).

Verloop klachtenprocedure

 • Om de correctheid van het EPC na te gaan, wordt via het gebruikte softwareprogramma nagegaan of de erkende energiedeskundige fouten of weinig voorkomende situaties heeft ingevoerd.
  Meer informatie over hoe het EPC moet opgemaakt worden en welke bewijsstukken kunnen gebruikt worden, zie:
 • Als het VEKA op basis van de informatie van de energiedeskundige niet kan achterhalen of de gegevens in het EPC correct zijn, zal een controle ter plaatse uitgevoerd worden. Werden er na de opmaak van het EPC aanpassingen doorgevoerd aan de gebouwdelen die naar aanleiding van de klacht gecontroleerd moeten worden, dan kan het VEKA niet meer vaststellen of de situatie, zoals gerapporteerd in het EPC, al dan niet correct was. In dat geval wordt de klacht dan ook afgesloten.
 • Bij een controle ter plaatse moet het VEKA toegang tot het gebouw of gebouwdeel (en stookruimte bij appartementen) krijgen. Het VEKA voert zelf geen destructief onderzoek uit. Alle relevante info (plannen, facturen, …) moet voor of uiterlijk tijdens dit plaatsbezoek ter beschikking gesteld worden van het VEKA.
 • De volledige procedure kan tot 6 à 8 maanden in beslag nemen. Als de procedure afgerond is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
 • Bij afwezigheid van een EPC riskeert de verkoper/verhuurder een boete maar zal de koper/huurder geen EPC ontvangen.
 • Als blijkt dat er fouten gemaakt werden in het EPC, riskeert de energiedeskundige een boete. Hij is verplicht om deze fouten te corrigeren en het EPC aan te passen volgens de controlevaststellingen van het VEKA. Het aangepaste EPC wordt aan de huidige eigenaar van de woning bezorgd. Bij verhuur moet de eigenaar een kopie van het aangepaste EPC aan de huurder bezorgen.
 • Als u een klacht indient, wordt u omwille van privacyredenen niet op de hoogte gebracht van de eventuele sanctie die aan de eigenaar, makelaar of energiedeskundige werd opgelegd.
Contractuele geschillen

Oplossen van louter contractuele geschillen is geen bevoegdheid van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
Het VEKA kan een uitspraak doen over de vereiste aanwezigheid, advertentieverplichting of correctheid van het EPC, maar kan geen uitspraak doen over contractuele geschillen of geleden schade. Voor juridisch advies kunt u bijvoorbeeld terecht bij een wetswinkel of de Commissie Juridische Bijstand.

Problemen met woningkwaliteit?

Bij de berekening van de energiescore wordt geen rekening gehouden met de kwaliteit van de uitvoering van de (werken aan de) woning. Vochtproblemen, luchtkwaliteit, defecte installaties, houtrot, …. hebben dan ook geen rechtstreekse invloed op de energiescore op het EPC. Zo kan het voorkomen dat een goed geïsoleerde woning met een goede energiescore toch vochtproblemen ondervindt. Meer informatie over woningkwaliteit vindt u op de website van Wonen in Vlaanderen. Indien u klachten hebt over de woningkwaliteit, kunt u terecht bij uw gemeente.