Gedaan met laden. U bevindt zich op: Juridisch advies Dienstverlening

Juridisch advies

U kunt terecht in de meeste justitiehuizen voor juridische vragen:

  • indien u een eerste juridisch advies wilt;
  • indien u  vragen hebt over de gerechtelijke procedure waarin u bent betrokken.

Opgelet: Om organisatorische redenen is het helaas (nog) niet voor alle justitiehuizen mogelijk om juridisch advies te voorzien. In regio’s waar dit niet mogelijk is, kan u voor juridisch advies aankloppen bij de rechtbanken, OCMW’s, CAW. 

Op dit moment kunt u voor juridisch advies al wel terecht in deze justitiehuizen:

Neem contact op met het justitiehuis van uw regio voor info over de exacte spreekuren.

Wilt u een eerste juridisch advies

Dit wordt gegeven door een advocaat. Hij of zij geeft u een eerste oriënterend advies en verwijst u door indien nodig. U kan terecht tijdens de spreekuren van een advocaat in de Justitiehuizen. Het justitiehuis stelt zijn lokalen ter beschikking van de Commissie Juridische bijstand, die zorgt voor de aanwezigheid van advocaten.

Meer informatie over alle soorten juridische eerstelijnsbijstand vindt u hier: gratis juridisch advies(opent in nieuw venster).

U kan in het justitiehuis niet terecht voor een omstandig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.

In dat geval wordt u doorverwezen naar de juridische tweedelijnsbijstand. Om te weten waar u terecht kan, of u in aanmerking kan komen voor een pro-Deoadvocaat en welke documenten u mee moet brengen, kan u meer informatie vinden bij juridische tweedelijnsbijstand(opent in nieuw venster).

Indien u vragen hebt over de gerechtelijke procedure maken de Justitiehuizen u wegwijs

Dat kan indien u

  • een slachtoffer bent van een misdrijf
  • een verdachte bent van een misdrijf
  • een veroordeelde bent
  • geïnterneerd bent
  • of als ouder betrokken bent bij een sociaal onderzoek

Een justitieassistent beantwoordt uw vragen over de materies waarvoor de justitiehuizen bevoegd zijn:

De justitieassistent informeert u over deze onderwerpen en de mogelijkheden waarover u beschikt. Indien nodig, verwijst de justitieassistent u verder door. Deze dienstverlening is gratis en verloopt anoniem. U kan terecht tijdens de uren van de eerstelijnswerking van de justitiehuizen.

Wat kan de justitieassistent van het Justitiehuis niet voor u doen? De justitieassistent kan niet:

  • uw dossier onderzoeken en behandelen
  • een akte of brief opstellen
  • juridische bijstand verlenen.

Hebt u algemene vragen over de justitiehuizen, dan kan u contact opnemen via het mailadres: justitiehuizen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).