Gedaan met laden. U bevindt zich op: Justitiehuizen Justitie

Justitiehuizen

14 justitiehuizen zijn verspreid over Vlaanderen en Brussel.

Opdrachten

De Justitiehuizen staan in voor:

 • de justitiële begeleiding en het toezicht van daders in opdracht van de gerechtelijke en/ of administratieve overheden, gericht op het voorkomen van recidive;
 • het onthaal, het informeren, het bijstaan en doorverwijzen van slachtoffers van strafbare feiten in het kader van een gerechtelijke procedure;
 • het informeren en voorkomend doorverwijzen van burgers die betrokken zijn in een conflict of geconfronteerd worden met een gerechtelijke procedure;
 • het verstrekken van informatie aan de gerechtelijke en/ of administratieve overheden in functie van hun besluitvorming;
 • het ondersteunen van een coherent beleid met betrekking tot alternatieve wijzen van conflicthantering en sanctionering;
 • het uitvoeren en opvolgen van het elektronisch toezicht(opent in nieuw venster) van veroordeelden en personen in voorlopige hechtenis;
 • beleidsvoorbereidend werk gericht op een coherente uitvoering van de opdrachten van de Justitiehuizen;
 • overleg en samenwerking met de andere gemeenschappen, de federale overheid en de magistratuur inzake het beleid en de uitvoering.

De justitieassistenten voeren de opdrachten van de justitiehuizen uit. Die opdrachten zijn ingedeeld in vier categorieën:

 1. Strafrechtelijke opdrachten;
 2. Burgerrechtelijke opdrachten;
 3. Slachtofferonthaal;
 4. Eerstelijnswerking.

De justitiehuizen zorgen voor de opvolging van daders op verzoek van de gerechtelijke of administratieve overheden, met het oog op het voorkomen van recidive. Zij bezorgen deze overheden de informatie die zij nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen.

De justitiehuizen zorgen ook voor informatie aan en bijstand van de slachtoffers van strafbare feiten. Daarnaast informeren ze de personen die vragen hebben over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de justitiehuizen behoren.

Video's over enkele taken van een justitieassistent

Bekijk hier enkele getuigenissen van justitieassistenten over diverse aspecten van de job.

Justitiehuizen locaties

Weergave
Kaart