Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienstverlening Justitie en Handhaving

Dienstverlening

De afdelingen Justitiehuizen en VCET staan in voor de uitvoering van gerechtelijke beslissingen die tot doel hebben bij te dragen aan een veilige en zorgzame samenleving.

De afdeling Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden ondersteunt mensen bij hun re-integratie. 

Daarnaast zal ook de juridische eerstelijnsbijstand vlot toegankelijk gemaakt worden voor iedere burger.