Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

De afdeling Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden coördineert de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, zowel op bovenlokaal als op lokaal niveau.

Structuur

De afdeling Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden werkt op 2 niveaus:

  • Op bovenlokaal niveau overlegt ze met de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen en de FOD Justitie.
  • Op lokaal niveau coördineren de Vlaamse beleidscoördinatoren de hulp- en dienstverlening samen met de gevangenisdirectie en de verantwoordelijken van de verschillende hulp- en dienstverlenende organisaties.

Meer weten

Per gevangenis vindt u waar u terecht kunt voor vragen over de werking van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.