Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regelgeving en wetgeving Coördinatie, hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden

Regelgeving en wetgeving

Hoe is de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wettelijk geregeld? Een overzicht.

Decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Op 8 maart 2013 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden(opent in nieuw venster). Daarmee wordt er een decretale basis gegeven aan het strategisch plan ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ uit 2000.

Besluit van de Vlaamse Regering

Het derde hoofdstuk van het bovenstaande decreet van 8 maart 2013 werd vertaald in een besluit van de Vlaamse Regering(opent in nieuw venster) dat op 13 december 2013 werd goedgekeurd.

Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

De Vlaamse Regering stelde in overeenstemming met artikel 17 uit het decreet van 8 maart 2013 een Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden(PDF bestand opent in nieuw venster) op dat loopt van 2020 tot 2025.

Samenwerkingsakkoord

Op 8 juli 2014 ondertekenden de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest een samenwerkingsakkoord inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

ICT-overeenkomst

Zoals bepaald in artikel 42 van het bovenstaande samenwerkingsakkoord werden in 2015 concrete afspraken over de informatie- en communicatietechnologie vastgelegd in een aparte ICT-overeenkomst.