Voor wie

  • Je werkt voor een inspectiedienst van de overheid, voor de politie of voor het openbaar ministerie.
  • Je bent beleidsmedewerker van een overheidsdienst en werkt rond handhavingsbeleid.
  • Je wilt meer weten over het Vlaamse handhavingsbeleid.

Naar een beter handhavingsbeleid

De onderstaande regelgeving, informatie en tools helpen je op weg naar een beter handhavingsbeleid voor je entiteit.

Project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid

De Vlaamse Regering richtte een projectgroep op om het Vlaamse handhavingsbeleid te coördineren.