Voor wie

  • Je werkt voor een inspectiedienst van de Vlaamse overheid.
  • Je werkt bij de politie of voor het Openbaar Ministerie.
  • Je werkt voor een lokaal bestuur.

Salduz-wetgeving

De Salduz-wetgeving beschermt personen die worden verhoord: ze hebben recht op een vertrouwelijk, voorafgaand overleg met een advocaat en recht op bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor.

België implementeerde de Salduz-richtlijn in nationale wetgeving met de wet van 21 november 2016. Die wetgeving heeft ook een impact op alle overheidsdiensten met opsporingsbevoegdheden. Het projectteam Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid bundelde hier de relevante info over de Salduz-wetgeving.