Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Handhavingsplatform Handhavingsbeleid in Vlaanderen

Vlaams Handhavingsplatform

Bestuurlijke handhaving wordt in de toekomst ongetwijfeld nog belangrijker.
Het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving heeft enerzijds tot doel om de Vlaamse handhavingsregels te stroomlijnen, en anderzijds om de Vlaamse handhaving te digitaliseren en informatiedeling toe te laten via het Vlaams Handhavingsplatform.

De verplichtingen om in te stappen in het kaderdecreet en aan te sluiten op het Vlaams Handhavingsplatform staan grotendeels los van elkaar. Het kaderdecreet wordt maar van toepassing wanneer de sectorale regelgeving daarvoor kiest. Echter, de bepalingen rond digitalisering, en dus de instap in het platform, zijn verplicht van toepassing op alle Vlaamse regelgeving op de datum van inwerkingtreding die per decreet bepaald wordt via een Besluit van de Vlaamse Regering.

Voor wie

  • Je werkt voor een inspectiedienst van de overheid.
  • Je bent beleidsmedewerker van een overheidsdienst en werkt rond handhavingsbeleid.
  • Je bent advocaat of jurist.

Uitgangspunt

Het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving voorziet een Vlaams Handhavingsplatform, dat gebouwd wordt in samenwerking met het Agentschap Digitaal Vlaanderen, met een aantal toepassingen:

  • Een aansluitertoepassing, om het platform te voeden met handhavingsdossiers, sanctiedossiers en later ook informatie m.b.t. maatregelen.
  • Een handhavingsbibliotheek, die alle informatie en stukken omtrent bestuurlijke handhaving bevat, en waar toegang toe gevraagd kan worden op basis van “need to know”.
  • Een sanctieregister, dat een overzicht voorziet met betrekking tot bestuurlijke vervolging en definitieve sanctiebeslissingen. Dit is beschikbaar voor beboetingsinstanties, het Openbaar Ministerie, de strafgerechten en de herstelinstanties.
  • Later zal er ook nog een maatregelenregister voorzien worden, dat gerechtelijke en bestuurlijke publieke herstel- en beveiligingsmaatregelen oplijst. Herstel- en beveiligingsmaatregelen worden opgelegd na het vaststellen van publieke schade of dreigende publieke verliezen. Dit zal beschikbaar zijn voor rechtbanken, het Openbaar Ministerie, de herstelinstanties, de beboetingsinstanties, de burgemeesters, de toezichthouders, de geïntegreerde politie en de openbare overheden.

Het Vlaams Handhavingsplatform heeft tot doel om alle informatie rond handhaving op een gecentraliseerde, uniforme, real-time en beveiligde manier ter beschikking te stellen aan alle betrokken autoriteiten en instanties. Dit laat hen toe om rekening te houden met eerder opgestarte procedures en opgelegde sancties, en om efficiënter te handhaven. In het kader van die verhoogde efficiëntie zal het handhavingsplatform ook geïntegreerd worden met de Magda documentendienst, zodat alle partijen de communicatie rond bestuurlijke handhaving efficiënt ontvangen.

Ook voor burgers en ondernemingen zal het mogelijk worden om hun eigen definitieve bestuurlijke sancties te raadplegen, dankzij een integratie van het handhavingsplatform met Mijn Burgerprofiel en het e-loketondernemers.be. Op die manier is de bestuurlijke handhaving raadpleegbaar voor alle betrokken actoren.


Timing

De bedoeling is dat de Vlaamse Inspectiediensten van de overheid en de lokale besturen aansluiten op het platform. In een eerste fase, startend in 2023, ligt de focus op de aansluiting van alle actoren betrokken in het beleidsdomein Omgeving, met als scope alle processen-verbaal, verslagen van vaststelling en sanctiebeslissingen in geval van vervolging. De actoren worden decreet per decreet aangesloten, volgens een besluit van uitvoering.