Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams injunctierecht Handhavingsbeleid in Vlaanderen

Vlaams injunctierecht

In uitzonderlijke omstandigheden kan de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving het positief injunctierecht uitoefenen. Dat is een instructie aan het Openbaar Ministerie om informatie te krijgen, of om een onderzoek of vervolging te starten in een concreet dossier. Op deze pagina verneem je hoe de procedure voor het positief injunctierecht verloopt.

Voor wie

  • Je werkt voor een inspectiedienst van de Vlaamse overheid.

Aanvraag

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving beslist of er een beroep wordt gedaan op het injunctierecht. Dat gebeurt op voorstel van de bevoegde vakminister.

Het formulier ‘Verzoek tot uitoefening van het injunctierecht(PDF bestand opent in nieuw venster)’ helpt de aanvrager om een verzoek op te stellen dat volledig en goed onderbouwd is. En dat tegelijk rekening houdt met de grenzen van het Vlaamse injunctierecht.

Beperkingen

Het injunctierecht kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden uitgeoefend: om de grondwettelijk gewaarborgde onafhankelijkheid van het openbaar Ministerie bij de individuele opsporing en vervolging niet in gevaar te brengen. Lees meer in de nota ‘Implementatie positief injunctierecht(opent in nieuw venster)’ over de juridische en beleidsmatige grenzen van het Vlaamse injunctierecht.

Goed om te weten: de Vlaamse strafrechtelijke prioriteiten zijn een richtsnoer voor het uitoefenen van het injunctierecht.