Gedaan met laden. U bevindt zich op: Project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid Handhavingsbeleid in Vlaanderen

Project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid

Op deze pagina vind je de info over de opdrachten van het project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid. De Vlaamse Regering besliste op 5 februari 2016 over de start van het project. De heer Hubert Bloemen werd aangesteld als projectleider. 

Voor wie

  • Je werkt voor een inspectiedienst van de Vlaamse overheid.
  • Je bent beleidsmedewerker van een overheidsdienst en werkt rond handhavingsbeleid.

Procedureregels stroomlijnen

Kaderdecreet bestuurlijke handhaving

Een eerste deel van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving werd goedgekeurd in 2019. Het omvat de stroomlijning van de procedures rond bestuurlijk toezicht, bestuurlijke opsporing, bestuurlijke vervolging en bestuurlijke beboeting.
In de beleidsperiode 2019-2024 wordt er een tweede deel van dat kaderdecreet uitgewerkt, met een regeling voor de bestuurlijke handhavingsmaatregelen.

Strafrechtelijke prioriteiten

De verschillende beleidsdomeinen bundelden hun strafrechtelijke prioriteiten. Het Openbaar Ministerie verbindt zich ertoe om inbreuken tegen die prioriteiten te vervolgen.

Depenalisering

Het project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid inventariseerde meer dan 130 Vlaamse decreten waarin straffen zijn vastgesteld. De vraag is of al die bepalingen wel strafrechtelijk handhaafbaar zijn. Daarom worden de mogelijkheden van een bestuurlijke handhaving onderzocht.

Samenwerking verbeteren

Het project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid wil de samenwerking verbeteren tussen:

  • de Vlaamse inspectiediensten
  • de Vlaamse overheid en andere bestuursniveaus.

Coördinatie en operationalisering

Het project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid staat mee in voor de coördinatie en operationalisering van het Vlaamse handhavingsbeleid.