Gedaan met laden. U bevindt zich op: Depenalisering Handhavingsbeleid in Vlaanderen

Depenalisering

Een coherente bestuurlijke handhaving is een alternatief voor de strafrechtelijke vervolging van een aantal misdrijven. Op deze pagina lees je meer over de stappen die worden gezet om die depenalisering mogelijk te maken. 

Voor wie

  • Je werkt voor een inspectiedienst van de overheid, voor de politie of voor het Openbaar Ministerie.
  • Je bent beleidsmedewerker van een overheidsdienst en werkt rond handhavingsbeleid.
  • Je bent advocaat of jurist.

Uitgangspunt

De projectgroep Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid inventariseerde meer dan 130 Vlaamse decreten waarin straffen zijn vastgesteld. Daarbij dringt de vraag zich op of al die bepalingen wel strafrechtelijk handhaafbaar zijn. Vooral omdat de parketten en de Vlaamse overheid een aantal strafrechtelijke prioriteiten hebben bepaald. Wat gebeurt er met de vervolging van misdrijven die niet prioritair zijn?

Beter is om op basis van een aantal relevante criteria een keuze te maken tussen strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen stelden zulke criteria op en deden daarbij concrete voorstellen tot depenalisering. Lees meer in het onderzoeksverslag(PDF bestand opent in nieuw venster).

Vervolg

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de volgende stappen richting depenalisering worden gezet.