Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beperkte detentie

Beperkte detentie

Als u tot een of meerdere gevangenisstraffen van in totaal meer dan 3 jaar veroordeeld bent, dan kan de strafuitvoeringsrechtbank u beperkte detentie toekennen.

Beperkte detentie uitgelegd

Beperkte detentie betekent dat u tijdens uw gevangenisstraf overdag de gevangenis mag verlaten. ’s Avonds en ’s nachts verblijft u daar dan wel.

Beperkte detentie kunt u schriftelijk aanvragen als u aan de tijdsvoorwaarde voldoet. Dat betekent dat u een voldoende groot deel van uw straf volbracht hebt om voor beperkte detentie in aanmerking te komen. De gevangenisdirecteur vertelt u wanneer dat zo is.

Tijdens beperkte detentie

Tijdens de beperkte detentie houdt u zich aan voorwaarden die aan uw situatie zijn aangepast. U leeft minstens de volgende voorwaarden na:

 • U vult uw tijd buiten de gevangenis nuttig in. Bijvoorbeeld door:
  • opleiding of therapie te volgen
  • werk te zoeken
  • te werken
  • familiale belangen te behartigen, bijvoorbeeld door voor kinderen, ouders of zieke huisgenoten te zorgen.
 • U pleegt geen nieuwe feiten.
 • U verontrust het slachtoffer niet.
 • U laat u begeleiden door een justitieassistent.
 • U verlaat de gevangenis voor maximaal 16 uur per dag.

Voorwaarden voor beperkte detentie

Om in aanmerking te komen voor beperkte detentie, moet u een voldoende groot deel van uw straf hebben ondergaan.

U komt in aanmerking als u:

 • een derde van uw straf volbracht hebt
 • bij recidive: als u twee derde van uw straf volbracht hebt.

Een half jaar voor u aan die tijdsvoorwaarde voldoet, brengt de gevangenisdirecteur u daarvan op de hoogte. U kunt de beperkte detentie dan schriftelijk aanvragen.

 • U voegt een reclasseringsplan aan uw dossier toe: daarin staat hoe u uw herintrede in de maatschappij wilt realiseren.
 • De gevangenisdirecteur en het openbaar ministerie geven een advies over uw aanvraag.
 • U gaat naar een zitting in de strafuitvoeringsrechtbank, waar de rechter beslist of hij uw verzoek goed- of afkeurt.

Als u beperkte detentie krijgt

 • De justitieassistent nodigt u uit voor een eerste gesprek. Daarin bespreken jullie:
  • aan welke uurregeling u zich zult houden
  • welke voorwaarden u zult naleven.
 • De gevangenisdirecteur laat u dagelijks vrij volgens de voorwaarden die strafuitvoeringsrechtbank oplegde.
 • U hebt regelmatig een gesprek met de justitieassistent om na te gaan of het lukt om u aan de voorwaarden te houden.
 • De justitieassistent houdt de strafuitvoeringsrechtbank en het openbaar ministerie op de hoogte van uw dossier. In zijn verslag staat info over uw leefsituatie en de voorwaarden die u moet naleven.

Meer weten

Inhoud is aan het laden