Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorlopige of voorwaardelijke invrijheidstelling

Voorlopige of voorwaardelijke invrijheidstelling

Als u vrijkomt voor uw gevangenisstraf ten einde is, dan spreken we over een voorlopige of voorwaardelijke invrijheidstelling. Om welk type het gaat, hangt af van de duur van uw gevangenisstraf(fen).

Voorlopige of voorwaardelijke invrijheidstelling uitgelegd

Als u wordt vrijgelaten voor uw gevangenisstraf ten einde loopt, dan moet u tijdens die proeftijd een aantal voorwaarden naleven.

 • Kreeg u in totaal maximaal 3 jaar gevangenisstraf, dan spreken we over een voorlopige invrijheidstelling.

 • Gaat het in totaal om meer dan 3 jaar gevangenisstraf, dan gaat het om een voorwaardelijke vrijlating.

Leeft u alle voorwaarden correct na tijdens de periode van uw voorlopige of voorwaardelijke vrijlating? Dan bent u daarna definitief vrij.

Voorwaarden voorlopige of voorwaardelijke invrijheidstelling

U stemt ermee in om:

 • voorwaarden die op uw situatie en dagelijkse activiteiten zijn afgestemd na te leven

 • uw sociale reclasseringsplan uit te voeren om uw re-integratie in de maatschappij te vergemakkelijken

 • geen nieuwe feiten te plegen

 • het slachtoffer niet te verontrusten

 • u te laten begeleiden door een justitieassistent.

Procedure voorlopige of voorwaardelijke invrijheidstelling

U kreeg in totaal maximaal 3 jaar gevangenisstraf

De gevangenisdirectie kan u een voorlopige invrijheidstelling toekennen waar voorwaarden aan gekoppeld zijn. Zo’n invrijheidstelling volgt vaak op een periode van elektronisch toezicht.

Tijdens een periode van maximaal 2 jaar moet u de voorwaarden naleven.

 • De justitieassistent nodigt u uit voor een eerste gesprek. Daarin vertelt hij meer over de voorwaarden waar u zich aan moet houden.

 • De justitieassistent gaat regelmatig met u in gesprek om na te gaan of het lukt om uw voorwaarden na te leven. Hij brengt verslag uit bij de gevangenisdirectie: in dat verslag staat info over uw leefsituatie en de voorwaarden die u moet naleven.

U kreeg in totaal meer dan 3 jaar gevangenisstraf

De strafuitvoeringsrechtbank kan u een voorwaardelijke invrijheidstelling toekennen waar voorwaarden aan gekoppeld zijn.

U moet die invrijheidstelling zelf aanvragen: de gevangenisdirecteur vertelt u op welk moment u aan de voorwaarden daarvoor voldoet. Zo’n invrijheidstelling volgt vaak op een periode van elektronisch toezicht.

Tijdens een proeftijd van minimaal 2 en maximaal 10 jaar moet u uw voorwaarden naleven. U voegt ook een reclasseringsplan aan uw aanvraag toe om te laten zien hoe u opnieuw in de maatschappij wilt integreren.

 • Als u een voorwaardelijke invrijheidstelling kreeg, dan nodigt de justitieassistent u uit voor een eerste gesprek. Daarin vertelt u meer over de voorwaarden waar u zich aan moet houden.

 • De justitieassistent gaat regelmatig met u in gesprek om na te gaan of het lukt om uw voorwaarden na te leven. Hij brengt verslag uit bij de strafuitvoeringsrechtbank: in dat verslag staat info over uw leefsituatie en de voorwaarden die u moet naleven.

 • De strafuitvoeringsrechtbank kan uw voorwaarden aanpassen, opheffen of concreter maken.

Meer weten

Inhoud is aan het laden