Gedaan met laden. U bevindt zich op: Autonome werkstraf

Autonome werkstraf

Er zijn verschillende straffen mogelijk bij een misdrijf. Een daarvan is de werkstraf. Hieronder leest u wat dat betekent. 

De werkstraf uitgelegd

Een werkstraf betekent dat u onbetaald werkt. Dat werk voert u uit in uw vrije tijd, of buiten school- of werktijden. De rechter beslist of een werkstraf een geschikte straf is in uw situatie.

Een werkstraf wordt niet vermeld op uw strafblad.

Voorwaarden voor een werkstraf

Diefstal, rijden zonder autoverzekering, … De feiten waarvoor u een werkstraf kunt krijgen, zijn uiteenlopend. Toch is de straf uitgesloten voor misdrijven zoals doodslag, gijzeling, zedenfeiten, enzovoort.

U mag uw werkstraf alleen uitvoeren bij niet-commerciële organisaties zoals overheidsdiensten of verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s). Een aantal voorbeelden:

  • technische diensten
  • natuurverenigingen
  • bibliotheken
  • ziekenhuizen

Procedure werkstraf

Als u een werkstraf krijgt

Na de uitspraak nodigt de justitieassistent u uit voor een gesprek. Die:

  • bekijkt uw situatie en bepaalt op basis daarvan welk werk u als straf zult uitvoeren
  • stelt een overeenkomst op waarin alle afspraken staan
  • monitort uw werkstraf en beantwoordt uw vragen.

U voert uw straf binnen de 12 maanden na uw veroordeling uit. Is dat onmogelijk? Dan kan de probatiecommissie een langere uitvoeringstermijn toestaan.