Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitleg bij de onderdelen van het EPC Klein Niet-Residentieel

Uitleg bij de onderdelen van het EPC Klein Niet-Residentieel

Het ‘Energieprestatiecertificaat Klein Niet-Residentieel (EPC kNR) bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder vindt u uitleg per onderdeel en ook antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Wanneer is dit EPC verplicht? Hoe dit EPC verkrijgen? Zie: EPC voor een klein niet-residentieel gebouw (EPC kNR)

Hoe het EPC eruitziet, kunt u zien in dit voorbeeld EPC kNR(PDF bestand opent in nieuw venster).
Hieronder staat uitleg per onderdeel van het ‘Energieprestatiecertificaat Niet-residentiële eenheid (oppervlakte <= 500 m2).

Sinds 1 januari 2024 is de invoer van ventilatie in het EPC gewijzigd. Lees hier alles over de vernieuwde invoer van ventilatie in het EPC.

Energielabel en energiescore

Op EPC’s staat sinds 2019 een energielabel, van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend).

Naast het energielabel toont het EPC ook de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar).

Het energielabel en de energiescore hangen af van:

 • beschermde volume en bruikbare vloeroppervlakte
 • muur-, vloer- en dakisolatie
 • ramen en deuren
 • installaties voor
  • verwarming
  • sanitair warm water
  • koeling
  • ventilatie
  • verlichting
 • aanwezige installaties op zonne-energie
 • niet-residentiële functie:
  • kantoor
  • handel
  • horeca
  • logeerfunctie
  • ander/onbekende functie
 • vaste uitgangspunten gebaseerd op de functie voor:
  • gebruikersgedrag
  • binnentemperatuur.

De berekening van de energiescore, de uitgangspunten en de gebruikte aannames staan beschreven in de Formulestructuur(PDF bestand opent in nieuw venster).

Uitgangspunten gebaseerd op functie

Met een bepaalde bestemming gaan vaak specifieke noden gepaard. Zo zal bijvoorbeeld een restaurant meer sanitair warm water verbruiken dan een kantoor en zal een handelsruimte meer verlichting nodig hebben dan een hotelkamer. Aannames voor de specifieke behoeften voor verwarming, koeling, sanitair warm water, ventilatie en verlichting verschillen dan ook per functie. Als er voor een ‘andere of onbekende’ functie gekozen wordt, wordt er rekening gehouden met de minst gunstige uitgangspunten.

Een kleine niet-residentiële functie kan van bestemming veranderen, bijvoorbeeld van handelszaak naar kantoor of horeca. De labels die op het EPC worden vermeld, worden echter altijd bepaald voor de bestemming ‘kantoor’ om het vergelijken van EPC’s toe te laten. De energiescore van de overige bestemmingen vindt u verderop in het EPC bij de algemene gegevens.

De labels hebben volgende grenswaarden

Tabel met energiescore en overeenstemmend label
EnergielabelEnergiescore
A+score <= 0 kWh/(m2jaar)
A1 kWh/(m2jaar) < score <= 160 kWh/(m2jaar)
B161 kWh/(m2jaar) < score <= 265 kWh/(m2jaar)
C266 kWh/(m2jaar) < score <= 365 kWh/(m2jaar)
D366 kWh/(m2jaar) < score <= 470 kWh/(m2jaar)
E471 kWh/(m2jaar) < score <= 575 kWh/(m2jaar)
Fscore > 575 kWh/(m2jaar)

Veelgestelde vragen over de energiescore en het energielabel

Huidige staat van de niet-residentiële eenheid

Dit overzicht toont de mate waarin de eenheid al voldoet aan de energiedoelstellingen 2050 en de 2 mogelijke pistes om deze doelstellingen te bereiken:

 • Piste 1: Inzetten op isolatie en verwarming:
  • elk deel van de eenheid tot de doelstelling isoleren
  • energie-efficiënte verwarmingsinstallatie voorzien
  • samenvattende tabel met de mate waarin de gemiddelde U-waarde van de verschillende schildelen en de verwarmingsinstallatie voldoen aan de doelstellingen. Is er bijvoorbeeld zowel een hellend als een plat dak, zal deze tabel de gemiddelde U-waarde van deze 2 daken tonen.
 • Piste 2: Energielabel van de eenheid:
  • streven naar energielabel A
  • eigenaar kiest zelf de maatregelen om tot dit label te komen.
 • Onderaan worden de eigenschappen van de eenheid getoond, waarvoor geen specifieke eisen zijn vastgelegd in de energiedoelstellingen, maar die wel invloed hebben op de energiescore:
  • sanitair warm water
  • ventilatie
  • koeling en zomercomfort
  • luchtdichtheid
  • zonne-energie.

Aanbevelingen

 • Het EPC geeft aanbevelingen en tips om het energielabel van een niet-residentiële eenheid te verbeteren. Deze aanbevelingen worden bepaald volgens de Methodiek voor aanbevelingen(PDF bestand opent in nieuw venster).
 • Zowel bij de muren, vloeren, daken, vensters en deuren als bij de installaties voor verwarming en warm water worden aanbevelingen gegeven om deze gebouwdelen en installaties te laten voldoen aan de energiedoelstellingen voor 2050.
 • Naast elke aanbeveling staat een visueel icoontje in kleur. Elke aanbeveling krijgt een rode, oranje, gele of lichtgroene kleur.
  • Rode en oranje aanbevelingen zijn prioritair en staan bovenaan in de lijst. Deze gebouwdelen worden best zo snel mogelijk aangepakt.
  • Gele aanbevelingen hebben steeds betrekking op zonne-energie.
   Zijn er geen PV-panelen of zonnecollectoren aanwezig, dan worden bij woningenaanbevelingen met bijbehorende prijsraming getoond vanuit de Zonnekaart(opent in nieuw venster).
  • Lichtgroene aanbevelingen zijn al energiezuinig en voldoen in principe aan de nieuwbouwnormen van 2006, maar nog (net) niet aan de energiedoelstellingen voor 2050. Deze werken zijn niet prioritair, maar men kan ze best mee uitvoeren bij latere verbouwingen.
  • Donkergroene onderdelen voldoen al aan de energiedoelstellingen voor 2050.
 • Een bouwprofessional kan helpen om de beste en meest logische volgorde van uitvoering van de nodige werken te bepalen en te plannen.
 • Een energiedeskundige kan simulaties maken in de EPC-software voor verschillende renovatiescenario’s en een indicatief energielabel berekenen ‘na de werken’.
 • Bij niet-residentiële eenheden toont het EPC ook geen gemiddelde prijsramingen voor de vereiste werken.
 • De aanbevelingen op het EPC worden automatisch gegenereerd en niet door een energiedeskundige opgesteld. De energiedeskundige kan het advies en de prijzen niet aanpassen, verwijderen of van volgorde veranderen.
 • De aanbevelingen houden geen rekening met:
  • aanpassingen in het gebruikersgedrag of de bezetting
  • al dan niet beschermd karakter van de gebouwschil.
   Voor elk deel van de schil dat onvoldoende geïsoleerd is, wordt geadviseerd om dit te isoleren. Het is aan een specialist om in te schatten in welke mate dit wel of niet mogelijk is.
  • vocht- en stabiliteitsproblemen
   Bijvoorbeeld bij isolatiewerken aan het dak zal het EPC geen uitspraak kunnen doen over de noodzaak tot het vervangen van de draagstructuur.

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

 • De invloed van de aanbevelingen op het energielabel wordt stapsgewijs getoond op de energieschaal.
 • De volgorde van de aanbevelingen in het overzicht wordt gevolgd.
 • Als de volgorde van de aanbevelingen verandert, zal ook de impact op het energielabel wijzigen.
Invloed maatregelen simuleren

Wie een grondige energetische renovatie aanvat, wil vaak weten welk energielabel er op het einde van de werken kan behaald worden.

In het kader van de Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen is het belangrijk het energielabel na de werken in te schatten.

Wie de impact van energetische renovatiewerken op het energielabel wil laten inschatten, kan door de energiedeskundige simulaties laten uitvoeren op het eigen EPC van een kleine niet-residentiële eenheid.

De energiedeskundige type A kan in de EPC-software een onbeperkt aantal renovatiescenario’s doorrekenen zonder daarbij te raken aan de originele gegevens van het officieel ingediend EPC.

Van elke simulatie kan een proef-EPC worden opgemaakt. Deze simulatie-EPC’s zijn enkel richtinggevend.

Aandachtspunten op het EPC

 • Het EPC geeft aandachtspunten mee over:
  • sanitair warm water
  • luchtdichtheid
  • zomercomfort.
 • Bij deze aandachtspunten worden geen prijsindicaties gegeven.
 • Het is echter belangrijk om ook deze zaken onmiddellijk te integreren in een renovatieplan om onvoorziene verrassingen later te vermijden.

Informatie uit het EPC Gemeenschappelijke Delen

Voor eenheden die deel uitmaken van een appartementsgebouw, is er vaak een EPC van de gemeenschappelijke delen beschikbaar. Dit overkoepelende EPC beschrijft hoe alle gemeenschappelijke delen van het gebouw energetisch presteren en welke energetische renovatiewerken aan het gebouw nog nodig zijn. Op het EPC van de eenheid staat een verkorte weergave van het EPC Gemeenschappelijke Delen, meer uitgebreide informatie is te vinden in dat EPC zelf.

Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen:

Algemeen
 • Algemene gegevens
 • Resultaten berekeningen
Schildelen
 • Aandachtspunten bij renovatie
 • Voor- en nadelen van verschillende renovatiemethodes
 • Technische fiche van de verschillende schildelen
Ruimteverwarming
 • Overzicht van efficiënte methoden voor ruimteverwarming
 • Technische fiche van de ruimteverwarming
Verlichting
 • Aanbeveling voor het vervangen van inefficiënte verlichtingsinstallatie
 • Technische fiche van de verlichtingsinstallatie
Installaties voor zonne-energie
 • Aanbeveling en prijsindicatie voor het plaatsen van zonneboiler of zonnepanelen volgens de zonnekaart (indien nog niet aanwezig)
 • Aandachtspunten bij het plaatsen van zonnepanelen of -collectoren
 • Technische fiche van de installaties op zonne-energie (indien aanwezig)
Ventilatie
 • aanbeveling voor het plaatsen van ventilatievoorzieningen (indien nog niet aanwezig)
 • uitleg over minimale ventilatievoorzieningen
 • aandachtspunten bij de plaatsing
 • technische fiche van de ventilatie
Overige installaties
 • Sanitair warm water: technische fiche installatie
 • Koeling
Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC
 • Documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol
 • Niet alle ontvangen bewijsstukken zoals aangevinkt op de aanstiplijst mogen gebruikt worden voor de berekening van de energiescore
 • Mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, … worden niet aanvaard