Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als technische dienst aanvragen

Erkenning als technische dienst aanvragen

Als technische dienst voert u in naam van goedkeuringsinstanties testen uit op voertuigen en onderdelen van fabrikanten die een typegoedkeuring aanvragen (categorie A en B). En/of controleert u of hun productie waarborgt dat de voertuigen of onderdelen die ze produceren, overeenkomen met de typegoedkeuring die ze ervoor kregen (categorie C en D). 

U kunt een erkenning aanvragen voor 1 of meer categorieën:

Testen voor typegoedkeuringen

 • categorie A: u voert de testen in uw eigen gebouwen uit.
 • categorie B: u ziet toe op de testen die in de gebouwen van de fabrikant of van een derde partij uitgevoerd worden.

Overeenstemming van productie

 • categorie C: u evalueert en controleert de procedures die de fabrikant gebruikt voor de Controle Eerste Beoordeling en het kwaliteitsbeheersysteem voor de Controle Overeenstemming van Productie.
 • categorie D: u voert testen of keuringen uit of houdt toezicht op de keuringen of testen voor de controle van de overeenstemming van productie.

Wilt u de testen die u wilt uitvoeren beperken tot testen of de installatie tijdens de laatste fase van de ombouw of opbouw van een voertuig correct gebeurt? Dan kunt u een erkenning aanvragen als technische dienst categorie A laatste fase.

 • Stap 1

  Uw aanvraag indienen

  Dien een ‘aanvraag tot aanwijzing(PDF bestand opent in nieuw venster)’ in. Gebruik hiervoor de formulieren die het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ter beschikking stelt, en vul ze aan met alle relevante gegevens:

  • uw accreditatiecertificaat
  • een exemplaar van uw kwaliteitshandboek en een actueel organigram
  • een cv van al uw medewerkers
  • indien van toepassing: het laatste certificaat van accreditatie of het ijkingscertificaat van uw testapparatuur zonder technische voorschriften
  • onderstaande bijlagen.

  Bijlagen

  U kunt altijd een uitbreiding aanvragen naar andere categorieën. Vraagt u een uitbreiding aan naar categorie D? Dan hoeft u geen informatie over uw testapparatuur te bezorgen.

  U dient uw aanvraag in bij de cel Homologatie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken: homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  Cel Homologatie en Technische Keuring
  Koning Albert II-laan 20 bus 2
  1000 Brussel

 • Stap 2

  Screening van uw aanvraag

  We kijken na of uw aanvraag volledig, gedateerd en getekend is. Eventueel vragen we u om bijkomende informatie op te sturen of om uw aanvraag te verduidelijken. Uw kwaliteitshandboek krijgt alle aandacht.

 • Stap 3

  Afspraak audit

  We nemen contact met u op om een audit vast te leggen.

 • Stap 4

  Beoordelingsaudit

  Onze medewerkers:

  • controleren de voorwaarden van uw erkenning
  • lichten uw bedrijfsprocessen door
  • beoordelen uw kwaliteitssysteem
  • bekijken uw procedures en kwaliteitsplannen.

  Een technisch raadgever en eventueel een technisch expert wonen een voertuigopmeting bij om uw bekwaamheid in de praktijk te checken in al uw vestigingen waar u testen uitvoert.

  Na de praktijkcontrole analyseren en bespreken onze medewerkers de resultaten van de audit en maken ze meteen een beoordelingsverslag op. Daarna bespreken ze die resultaten en het beoordelingsverslag samen met u. U krijgt een kopie van het beoordelingsverslag.

  Zijn er onvolkomenheden of tekortkomingen die u moet oplossen? Dan laat u binnen de termijn die u krijgt van de cel Homologatie weten welke maatregelen u genomen hebt of zult nemen om ze op te lossen. Zij controleren of die maatregelen volstaan. Tijdens de controle kunt u bijkomende vragen krijgen, moet u bewijzen dat u die maatregelen uitvoert en wordt een opvolgingsaudit ingepland om na te gaan of u die maatregelen echt uitvoert.

 • Stap 5

  Goedkeuring Vlaamse minister

  Is de audit positief? Dan wordt uw aanvraag aan de bevoegde Vlaamse minister voorgelegd. De minister keurt uw erkenning goed, kent u een erkenningsnummer toe en bezorgt u het erkenningscertificaat. Op het certificaat staan de regelgevingen waarvoor u erkend bent. U bent automatisch erkend voor een periode van 5 jaar.

  Uw erkenning wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het Departement MOW meldt ook aan de Europese Commissie dat u als technische dienst erkend bent. Zodra u bij de Europese Commissie aangemeld bent, kunt u uw activiteiten als technische dienst uitoefenen.

 • Stap 6

  Tarieven en opvolgaudit

  De cel Homologatie vraagt u om de erkenningsbijdrage te betalen en plant samen met u de opvolgingsaudit in die binnen de 3 jaar moet plaatsvinden.

Uw erkenning vernieuwen

Na 5 jaar kunt u uw erkenning vernieuwen. U moet uw aanvraag tot hernieuwing indienen 6 maanden voor uw erkenning verstrijkt. U dient dezelfde documenten in als bij uw aanvraag tot erkenning. We brengen de Europese Commissie daarvan op de hoogte.

Uw erkenning uitbreiden

U kunt op elk moment uw erkenning uitbreiden. U dient dezelfde documenten in als bij uw aanvraag tot erkenning. Bij een uitbreiding naar categorie D hoeft u niet opnieuw de informatie over uw testapparatuur te bezorgen. We brengen de Europese Commissie van uw uitbreiding op de hoogte.

Wijziging van uw gegevens

Hebt u plannen voor een nieuwe vestiging of sluit u er een? Plaatst u bijkomende testapparatuur? Neemt u nieuwe technische medewerkers aan of gaat er technisch personeel uit dienst? Voor elke wijziging die een invloed heeft op uw erkenning dient u een wijzigingsaanvraag in.