Voorwaarden

  • Een definitieve erkenning op basis van 160u opleiding. Deze erkenning kan pas afgeleverd worden vanaf 1 september 2020.
  • Een definitieve erkenning op basis van een opleiding die gelijkaardig is, maar niet volledig overeenstemt (= definitieve erkenning op basis van overgangsmaatregelen). Deze kan afgeleverd worden vanaf 1 september 2019.
  • Een voorlopige erkenning op basis van een arbeidsovereenkomst als ambulancier niet dringend patiëntenvervoer op 11 juni 2019. Gebruik hierover het sjabloon tewerkstellingsattest (Word bestand) als vervanger van een arbeidsovereenkomst of een ander tewerkstellingsattest. Dan bent u zeker dat alle gegevens die op een tewerkstellingsattest moeten staan, ook aanwezig zijn.
  • Een voorlopige erkenning op basis van een bewijs van werkervaring van ten minste 1 jaar in de 5 jaar als ambulancier niet dringend patiëntenvervoer voorafgaand aan 11 juni 2019 (ook als vrijwilliger). Gebruik hierover het sjabloon tewerkstellingsattest (Word bestand) als vervanger van een arbeidsovereenkomst of een ander tewerkstellingsattest. Dan bent u zeker dat alle gegevens die op een tewerkstellingsattest moeten staan, ook aanwezig zijn.

Procedure

Een definitieve en een voorlopige erkenning kunnen aangevraagd worden via het e-loket van Zorg en Gezondheid. ((opent in nieuw venster))

In België heeft u een visum nodig om als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer te mogen werken. Dit attest geeft toelating om het beroep uit te oefenen. Dit visum wordt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid automatisch uitgereikt van zodra u de erkenning behaalt.

Een voorlopige erkenning kan in een definitieve erkenning worden omgezet op basis van een aanvullende opleiding van 40 u in de technische prestaties uit artikel 4 van het koninklijk besluit van 14/5/2019. Dit kan binnen de 5 jaar.

Er worden geen opleidingscentra vanuit de overheid aangeduid of gefinancierd. Elke instantie die dit wenst, kan 1 of beide opleidingen organiseren, mits voldaan wordt aan de wettelijk bepaalde minimale inhoud. Vragen omtrent de minimale inhoud van deze opleidingen kunnen gesteld worden aan de erkenningscommissie ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer, via paramedici@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Elke kandidaat ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer kiest zelf de organisatie waar hij/zij de opleiding wil volgen.

Behandeling van uw aanvraag

  1. Zorg en Gezondheid - team erkenningen zorgberoepen controleert of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken opgeladen? Zo niet, krijgt u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kunt u uw dossier aanvullen in het e-loket.
  2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
  3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
  4. Bent u erkend, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail.
  5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen.