Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als laboratorium voor afvalstoffen, andere materialen en bodemstalen

Erkenning als laboratorium voor afvalstoffen, andere materialen en bodemstalen

Om een rechtsgeldige uitspraak te kunnen doen over de milieukwaliteit van afvalstoffen/andere materialen moet de monstername en analyse uitgevoerd worden door een erkend laboratorium voor de monstername en analyse van afvalstoffen en andere materialen. Deze worden erkend door de afdeling Afval- en Materialenbeheer van de OVAM. 

Om een rechtsgeldige uitspraak te kunnen doen over de milieukwaliteit van bodems moet de analyse uitgevoerd worden door een erkend laboratorium voor de analyse van bodemstalen. Deze worden erkend door de afdeling Bodeminformatiebeheer van de OVAM. 

Procedure

De erkenning voor de

  • monsterneming en/of analyse in de discipline afvalstoffen en andere materialen
  • de analyse in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering

kan worden aangevraagd bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Voor die aanvraag moet u gebruik maken van het modelformulier(opent in nieuw venster), dat u volledig ingevuld met de nodige bijlagen moet opsturen.

Regelgeving

Besluit van de Vlaams Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) van 19 november 2010. De erkenningsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor laboratoria vindt u respectievelijk in HOOFDSTUK 4 en in artikel 25. De procedure voor aanvraag van de erkenning, behandeling, beslissing en bekendmaking staan in HOOFDSTUK 5. In BIJLAGE 3 delen 5° en 6° vindt u de opsomming van de pakketten met de parameters waarvoor respectievelijk een laboratorium in de discipline afvalstof en andere materialen en een laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering kunnen erkend worden.