Procedure

De erkenning voor de

  • monsterneming en/of analyse in de discipline afvalstoffen en andere materialen
  • de analyse in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering

kan worden aangevraagd bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Voor die aanvraag moet u gebruik maken van het modelformulier(opent in nieuw venster), dat u volledig ingevuld met de nodige bijlagen moet opsturen.

Wetgeving

Besluit van de Vlaams Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) van 19 november 2010. De erkenningsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor laboratoria vindt u respectievelijk in HOOFDSTUK 4 en in artikel 25. De procedure voor aanvraag van de erkenning, behandeling, beslissing en bekendmaking staan in HOOFDSTUK 5. In BIJLAGE 3 delen 5° en 6° vindt u de opsomming van de pakketten met de parameters waarvoor respectievelijk een laboratorium in de discipline afvalstof en andere materialen en een laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering kunnen erkend worden.

Lees deze pagina in: