Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning beroepskwalificaties kinderopvang voor EU-burgers

Erkenning beroepskwalificaties kinderopvang voor EU-burgers

In Vlaanderen kunt u pas aan de slag als kinderbegeleider of verantwoordelijke in de kinderopvang van baby’s en peuters als u bepaalde bekwaamheidsattesten en/of een opleidingstitel (diploma, certificaat, kwalificatiebewijs) hebt. Daarom moet u als EU-burger uw beroepskwalificaties laten erkennen.

Voorwaarden

  • U bent een onderdaan van een EU-lidstaat of u bent daarmee gelijkgesteld. Gelijkgestelde personen zijn
    • onderdanen van Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
    • familieleden die de EU-burger vergezellen naar Vlaanderen
    • langdurig ingezetenen
    • erkende vluchtelingen.
  • U hebt een beroepskwalificatie behaald in een EU-lidstaat, waarmee u in uw land van oorsprong het beroep van kinderbegeleider/verantwoordelijke mag uitvoeren.

Procedure

U wilt zich permanent vestigen in Vlaanderen

Opgroeien bezorgt u uiterlijk een maand na de ontvangst van de aanvraag een ontvangstbevestiging. Daarna volgt er een onderzoek en eventueel een aanpassingsstage of een bekwaamheidsproef. Binnen 4 maanden na ontvangst van uw volledige aanvraag, neemt Opgroeien een beslissing.

U wilt tijdelijk in Vlaanderen komen werken

Als u in uw land van oorsprong gevestigd bent om er te werken als kinderbegeleider of verantwoordelijke en u wilt tijdelijk in Vlaanderen werken, bezorg dan een schriftelijke verklaring aan Opgroeien. U kunt hiervoor de ‘verklaring tijdelijke en incidentele dienstverlening' (Word bestand opent in nieuw venster)gebruiken. Het formulier somt ook de bij te voegen documenten op, zoals een bewijs van nationaliteit en een bewijs van uw beroepskwalificaties.

Opgroeien bezorgt u een antwoord uiterlijk een maand na de ontvangst van het formulier en de documenten. In sommige gevallen zult u nog een bekwaamheidsproef moeten afleggen.

Uitzonderingen

Wie wil werken in de opvang van baby’s en peuters, maar geen Europese onderdaan is of het diploma niet in Europa behaalde, moet zijn diploma bij NARIC Vlaanderen laten erkennen.

Wie met een buitenlands diploma (zowel EU als niet-EU) in de buitenschoolse opvang wil werken, moet zijn diploma bij NARIC-Vlaanderen laten erkennen.