Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning en financiering van initiatieven van beschut wonen

Erkenning en financiering van initiatieven van beschut wonen

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van initiatieven van beschut wonen in Vlaanderen en Brussel. 

Voorwaarden

  • Departement Zorg berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Een initiatief van beschut wonen kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Departement Zorg.
  • Departement Zorg erkent initiatieven van beschut wonen. Het initiatief van beschut wonen moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Procedure

Erkenning aanvragen

Als u voor de eerste keer een erkenning als initiatief van beschut wonen aanvraagt, wordt u eerst voorlopig erkend.

  • Stuur uw aanvraag van een voorlopig vergunning naar Departement Zorg. Samen met uw aanvraag moet u een aantal documenten meesturen. Over welke documenten het precies gaat, dat kunt u nalezen op de website van het departement.
  • Een paar weken nadat de aanvraag werd ontvangen, zal Departement Zorg u een brief sturen met de beslissing of u een voorlopige erkenning krijgt. Een voorlopige erkenning blijft 1 jaar geldig.
  • Bij afloop van de voorlopige erkenning van een initiatief van beschut wonen, gebeurt een inspectie door de afdeling Zorginspectie. Op basis daarvan kent Departement Zorg de erkenning toe.

De erkenning geldt voor een periode van maximaal 6 jaar (in de praktijk bijna altijd 5 jaar) en is hernieuwbaar.

Meer informatie over de procedure om een erkenning aan te vragen(opent in nieuw venster)

Erkenning verlengen

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van uw lopende erkenning moet u als erkend initiatief van beschut wonen een aanvraag tot verlenging van erkenning indienen bij Departement Zorg.

Meer informatie over de procedure om een erkenning te verlengen(opent in nieuw venster)

Financiering

Initiatieven van beschut wonen ontvangen financiering voor elke zorggebruiker die ze herstelondersteunende begeleiding bieden. Daarnaast ontvangen ze ook financiering voor de eindeloopbaan van hun personeel.

Meer informatie over de financiering van initiatieven van beschut wonen(opent in nieuw venster)