Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning verhuurdersorganisaties

Erkenning verhuurdersorganisaties

Verhuurdersorganisaties zijn organisaties die private verhuurders vertegenwoordigen of organisaties die vastgoedmakelaars vertegenwoordigen. Deze organisaties vormen belangrijke partners in het Vlaamse beleid over de private huurmarkt. Daarom erkent en subsidieert Wonen in Vlaanderen deze organisaties als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De volgende deadline om een aanvraag tot erkenning in te dienen, is 30 september 2024.

Wonen in Vlaanderen kan ten hoogste drie verhuurdersorganisaties erkennen, namelijk:

 • twee verhuurdersorganisaties die private verhuurders vertegenwoordigen
 • één verhuurdersorganisatie die vastgoedmakelaars vertegenwoordigt.

Dienen verschillende organisaties een aanvraag tot erkenning in? Dan gaat de erkenning naar de organisatie met de grootste representativiteit, die Wonen in Vlaanderen meet op basis van het aantal leden. Een erkenning geldt voor vijf jaar.

Voorwaarden

Om erkend te kunnen worden en blijven, moeten verhuurdersorganisaties o.a. voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Bepaalde opdrachten vervullen, waaronder optreden als belangenbehartiger en informatie en advies verstrekken over het verhuren van een woning
 2. Particuliere verhuurders of vastgoedmakelaars vertegenwoordigen
 3. Deelnemen aan overlegstructuren of samenwerken met het agentschap voor beleidsinitiatieven op de private huurmarkt
 4. Opgericht zijn in de vorm van een vzw
 5. Alleen voor verhuurdersorganisaties die private verhuurders vertegenwoordigen: beschikken over centraal secretariaat met een consultatieruimte en gedurende ten minste 20 uur per week voor advies beschikbaar zijn
 6. Een beleidsplan opstellen met doelstellingen voor de volgende 5 jaar

Alle voorwaarden staan in artikel 4.218 en 4.221 van het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen(opent in nieuw venster).

De erkenning en subsidiëring brengen bepaalde verplichtingen met zich mee. Zo moeten de verhuurdersorganisaties die verhuurders vertegenwoordigen, bv. een gratis advies verschaffen aan niet-leden: niet-leden hebben recht op een eerste kosteloze raadpleging. De verhuurdersorganisatie die vastgoedmakelaars vertegenwoordigt, is verplicht om de informatie over het verhuren van een woning ook open te stellen voor niet-leden.

Procedure

De minister bepaalt om de vijf jaar wanneer verhuurdersorganisaties een aanvraag tot erkenning kunnen indienen. De volgende deadline om een aanvraag tot erkenning in te dienen, is 30 september 2024.

Aanvraag indienen

De beoordeling

 • U ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging als u de aanvraag indient.
 • U ontvangt een volledigverklaring binnen 30 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging. Als uw aanvraag onvolledig is, bezorgt u de ontbrekende stukken binnen 30 kalenderdagen vanaf de vraag tot vervollediging van het dossier.
 • Binnen 90 kalenderdagen na de volledigverklaring neemt de minister een beslissing over de erkenningsaanvraag.

Subsidies

Alle erkende verhuurdersorganisaties hebben recht op een basissubsidie voor het vervullen van hun decretaal vastgelegde opdrachten. Deze subsidie wordt besteed aan werkings- en personeelskosten.

De minister kan daarnaast projectoproepen lanceren bij de erkende verhuurdersorganisaties of andere actoren voor thematische en experimentele acties.

Regelgeving

Alle voorwaarden staan in artikel 4.218 en 4.221 van het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen.(opent in nieuw venster)