Meer dan 30% van de Vlamingen woont op minder dan 7,5 kilometer van het werk. En de meeste verplaatsingen zijn korter dan 15 kilometer. Bij zulke afstanden is men met de fiets vaak sneller dan met de auto of het openbaar vervoer.
De fietssnelwegen vormen samen met andere fietsroutes een 'bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk'. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat belangrijke punten met elkaar verbindt (scholen, bedrijventerreinen, ziekenhuizen, stations, winkels, ...).

Zicht op een fietssnelweg

De Vlaamse overheid werkt samen met de provincies en de gemeenten om de fietssnelwegen te realiseren.

  • U kunt het toekomstbeeld van het fietssnelwegennetwerk in Vlaanderen op een kaart raadplegen ((opent in nieuw venster)). Zoom in en klik op een fietssnelweg voor extra info. Verschillende fietssnelwegen zijn al befietsbaar.
  • Op termijn zullen alle fietssnelwegen herkenbaar zijn aan het F-logo. Elke fietssnelweg krijgt een eigen code (F + getal van 1, 2 of 3 cijfers).

De fietssnelweg

Voor vlot en veilig fietsverkeer over langere afstanden.

Publicaties