Gedaan met laden. U bevindt zich op: De intercommunales of verenigingen van gemeenten

De intercommunales of verenigingen van gemeenten

Een intercommunale is een vereniging van gemeenten met als doel taken van gemeenschappelijk belang te realiseren, vooral op het gebied van:

  • afvalinzameling en -verwerking
  • nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water en kabeldistributie)
  • sociale huisvesting
  • streekontwikkeling.

De intercommunales of intergemeentelijke organisaties in Vlaanderen worden gecontroleerd door de Vlaamse overheid. De afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is verantwoordelijk voor het toezicht.

Wilt u weten bij welke intercommunale uw gemeente is aangesloten voor afval of energie? Neem dan contact op met uw gemeente.

Regiovorming

De Vlaamse Regering zet in op regiovorming, een afbakening van vaste regio’s waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke samenwerking, zowel de bestaande als nieuwe, moeten plaatsvinden. Deze regiovorming moet van onderuit opgebouwd en gedragen worden door de lokale besturen.

Na adviezen van de lokale besturen heeft de Vlaamse Regering 15 referentieregio’s vastgelegd. De Vlaamse overheid zal de eigen regionale afbakeningen afstemmen op deze regio’s.