Nieuwe lagen in de Algemene kaart(opent in nieuw venster):

  • Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten werd toegevoegd onder Natuur en milieu > Water
  • Gebiedstypes nitraat mestdecreet, 01/01/2023 werd toegevoegd onder Landbouw, visserij en economie > Landbouw
  • Vastgesteld landschappelijk erfgoed verving Vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde en Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken (Cultuur, sport en toerisme > Cultuur en erfgoed)