Gedaan met laden. U bevindt zich op: Maandelijkse update Geopunt lagen Nieuws

Maandelijkse update Geopunt lagen

Release-update
17 augustus 2023

  Algemene doorgevoerde verbeteringen:

  • De identify van de Bedrijventerreinpercelen en de Ontwikkelbare bedrijvenzones is volledig gecureerd.
  • De eenheden bij de attribuutwaarden worden voor verschillende lagen op de correcte manier weergegeven.
  • Het attribuut Lengte wordt ook weergegeven bij 3D GRB Gebouw LOD1 DHMV II, Basiskaart (GRB): gebouwaanhorigheid, Basiskaart (GRB): kunstwerk, BWK 2 - Habitattype 3260, Gemeenten 2003 - Grenzen - Bron Geometrie, Gemeenten 2019 - Grenzen - Bron Geometrie, Kwetsbare gebieden richtlijn stedelijk afvalwater, Reiswegen De Lijn, Rioolinventaris Strengen, VHA-waterloop, VHA-waterloopsegmenten en Waterkwaliteitsdoelstellingen wateroppervlakken.
  • Het attribuut Lengte wordt geschreven met een komma en twee cijfers na de komma.
  • Alle POI-lagen zijn voorzien van een voorbeeldweergave.

  Doorgevoerde verbeteringen in de Algemene kaart(opent in nieuw venster):

  • De lagen Jachtterreinen en Werkingsgebieden van Wildbeheereenheden worden standaard geladen met een 75 % opaciteit.
  • De historische achtergrondkaart Ferraris-kaart wordt met een koppelteken geschreven net als alle andere achtergrondkaarten.

  Doorgevoerde verbeteringen in de INSPIRE-kaarttoepassing(opent in nieuw venster):

  • De Kaderrichtlijn Water-lagen staan alfabetisch geordend in de themaboom.