Gedaan met laden. U bevindt zich op: Maandelijkse update Geopunt lagen Nieuws

Maandelijkse update Geopunt lagen

Release-update
16 mei 2024

  Volgende lagen werden toegevoegd aan de Algemene kaart(opent in nieuw venster):

  • Bodemafdekkingskaart (BAK), 5 m resolutie, opname 2021 (Natuur en milieu > Bodemgebruik en bodembedekking)
  • Bodembedekkingskaart (BBK), 1 m resolutie, opname 2021 (Natuur en milieu > Bodemgebruik en bodembedekking)
  • Waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK), 5 m resolutie, opname 2021 (Natuur en milieu > Bodemgebruik en bodembedekking)

  Onder Bouwen en wonen; Natuur en milieu > Geluidsbelasting; en Welzijn, gezondheid en gezin > Milieu en gezondheid:

  • Strategische geluidsbelasting:
  • Belangrijke en aanvullende wegen van de strategische geluidsbelastingskaart referentiejaar 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke en aanvullende wegen Lden 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke en aanvullende wegen Lnight 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke luchthaven(s) Lden 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke luchthaven(s) Lnight 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke spoorwegen Lden 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke spoorwegen Lnight 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke wegen Lden 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke wegen Lnight 2021
  • Geluidsbelasting industrie binnen belangrijke agglomeraties Lden 2021
  • Geluidsbelasting industrie binnen belangrijke agglomeraties Lnight 2021
  • Geluidsbelasting luchtverkeer binnen belangrijke agglomeraties Lden 2021
  • Geluidsbelasting luchtverkeer binnen belangrijke agglomeraties Lnight 2021
  • Geluidsbelasting spoorverkeer binnen belangrijke agglomeraties Lden 2021
  • Geluidsbelasting spoorverkeer binnen belangrijke agglomeraties Lnight 2021
  • Geluidsbelasting wegverkeer binnen belangrijke agglomeraties Lnight 2021
  • Stiltegebieden in Vlaanderen

  Volgende lagen werden verwijderd uit de Algemene kaart(opent in nieuw venster):

  • De volledige categorie Geluidsbelasting Milieu Rapport (MIRA) onder Bouwen en wonen > Geluidsbelasting; Natuur en milieu > Geluidsbelasting; en Welzijn, gezondheid en gezin > Milieu en gezondheid, zijnde de lagen:
   • MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer 2018, etmaal (Lden)
   • MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer 2018, dagperiode (Lday)
   • MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer 2018, avondperiode (Leve)
   • MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer 2018, nachtperiode (Lnight)
   • MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer 2017, etmaal (Lden)
   • MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer 2017, dagperiode (Lday)
   • MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer 2017, avondperiode (Leve)
   • MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer 2017, nachtperiode (Lnight)
   • MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer 2016, etmaal (Lden)
   • MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer 2016, dagperiode (Lday)
   • MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer 2016, avondperiode (Leve)
   • MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer 2016, nachtperiode (Lnight)
  • De lagen onder de categorie Strategische geluidsbelasting onder Bouwen en wonen > Geluidsbelasting; Natuur en milieu > Geluidsbelasting; en Welzijn, gezondheid en gezin > Milieu en gezondheid:
   • Geluidsbelasting wegverkeer Lden 2021
   • Geluidsbelasting wegverkeer Lnight 2021
   • Geluidsbelasting spoorverkeer Lden 2021
   • Geluidsbelasting spoorverkeer Lnight 2021
   • Geluidsbelasting luchtverkeer Lden 2021
   • Geluidsbelasting luchtverkeer Lnight 2021

  In de INSPIRE-kaarttoepassing(opent in nieuw venster) werd de laag GPBV installaties vervangen door de laag GPBV-installaties afkomstig uit een andere service (BIJLAGE 3 > 8. Faciliteiten voor productie en industrie).

  Volgende lagen werden toegevoegd aan de INSPIRE-kaarttoepassing(opent in nieuw venster) :

  Onder BIJLAGE 3 > 5. Menselijke gezondheid en veiligheid:

  • Geluidsbelasting belangrijke en aanvullende wegen Lden 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke en aanvullende wegen Lnight 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke luchthaven(s) Lden 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke luchthaven(s) Lnight 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke spoorwegen Lden 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke spoorwegen Lnight 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke wegen Lden 2021
  • Geluidsbelasting belangrijke wegen Lnight 2021
  • Geluidsbelasting industrie binnen belangrijke agglomeraties Lden 2021
  • Geluidsbelasting industrie binnen belangrijke agglomeraties Lnight 2021
  • Geluidsbelasting luchtverkeer binnen belangrijke agglomeraties Lden 2021
  • Geluidsbelasting luchtverkeer binnen belangrijke agglomeraties Lnight 2021
  • Geluidsbelasting spoorverkeer binnen belangrijke agglomeraties Lden 2021
  • Geluidsbelasting spoorverkeer binnen belangrijke agglomeraties Lnight 2021
  • Geluidsbelasting wegverkeer binnen belangrijke agglomeraties Lnight 2021

  Volgende lagen werden verwijderd uit de INSPIRE-kaarttoepassing(opent in nieuw venster) :
  Onder BIJLAGE 3 > 5. Menselijke gezondheid en veiligheid:

  • Geluidsbelasting wegverkeer Lden 2021
  • Geluidsbelasting wegverkeer Lnight 2021
  • Geluidsbelasting spoorverkeer Lden 2021
  • Geluidsbelasting spoorverkeer Lnight 2021
  • Geluidsbelasting luchtverkeer Lden 2021
  • Geluidsbelasting luchtverkeer Lnight 2021

  Doorgevoerde verbeteringen:

  • De laag ‘Historisch permanente graslanden (HPG) en andere permanente graslanden in Vlaanderen beschermd door de natuurwetgeving’ is terug ter beschikking met een nieuwe stijl.
  • De titels van alle lagen onder de categorie Natuur en milieu > Bodemgebruik en bodembedekking worden geschreven met een spatie tussen de waarde en de eenheid, bijvoorbeeld ‘1 m’.