Diensten voor begeleid zelfstandig wonen helpen jongeren die alleen gaan wonen, bijvoorbeeld als het thuis echt niet meer gaat.

Jongeren kunnen begeleid zelfstandig gaan wonen vanaf de leeftijd van 17 jaar. Het Agentschap Jongerenwelzijn helpt jongeren op weg tot ze 21 zijn.

Bij begeleid zelfstandig wonen helpt een begeleider de jongere bij alle praktische zaken: het zoeken naar een woning en een opleiding of werk, inschrijven bij het OCMW of de werkloosheidsdienst, begeleiding bij de bank, omgaan met geld en papieren, structureren van huishoudelijke taken, … Ook bij het invullen van de vrije tijd en het onderhouden van contacten met familie en vrienden helpt de begeleider de jongere op weg.

Een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de jeugdrechtbank kan de jongere doorverwijzen naar een dienst voor begeleid zelfstandig wonen. De contactgegevens van deze diensten voor begeleid zelfstandig wonen ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van Jongerenwelzijn.

Met vragen of klachten over instellingen in de bijzondere jeugdzorg kunt u bij de Jo-lijn terecht, de lijn van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Bij het CAW bestaat ook 'Begeleid zelfstandig wonen voor jongeren', een ambulante vorm van begeleiding voor thuisloze jongvolwassenen (18-25 jarigen), waarbij vooral het ontwikkelen van vaardigheden in functie van zelfstandig wonen (relaties, werk, financiën, administratie, wonen..) centraal staat. De jongere huurt zelf een kamer.