Wie hulp vraagt aan de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, krijgt een medewerker (een begeleidend personeelslid) thuis op bezoek voor een sociaal onderzoek. Tijdens zo'n onderzoek zal de medewerker volgende zaken overlopen:

 • de zorgbehoefte
 • de familiale en sociale situatie
 • de woonsituatie (type woning, aanwezigheid sanitaire voorzieningen, huisdieren, ...)
 • de hulp van een mantelzorger of een professionele hulpverlener.

Op basis van dat onderzoek bepaalt de medewerker van de dienst dan welke hulp en hoeveel hulp juist nodig is. Het onderzoek wordt elk jaar herhaald, zodat de hulpverlening mee evolueert naarmate er meer of minder hulp nodig is.

Gezinszorg houdt in:

 • persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, ...)
 • hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, ...)
 • psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners, ...)
 • in beperkte mate ook hulp bij het schoonmaken van uw huis.

Aanvullende thuiszorg:

 • de schoonmaak van uw huis (poetsen, stof afnemen en stofzuigen, ...)
 • bij sommige diensten kan u ook oppashulp krijgen (gezelschap, hulp bij het eten, ...)
 • sommige diensten kunnen ook helpen bij het uitvoeren van karweitjes (kleine reparaties, schilderen of behangen, ...).

U betaalt een gebruikersbijdrage per uur gezinszorg. Alle diensten zijn verplicht om voor de bepaling van die bijdrage hetzelfde berekeningssysteem toe te passen.

Ook voor aanvullende thuiszorg betaalt u een gebruikersbijdrage per uur. Hier is echter geen algemeen geldend berekeningssysteem: elke dienst bepaalt zelf hoe hij de bijdrage berekent. De diensten moeten bij de bepaling van die bijdrage minimaal rekening houden met het inkomen en de gezinssamenstelling.

Wie gezinszorg of aanvullende thuiszorg wenst, kan contact opnemen met een van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Meer informatie over deze diensten en de contactgegevens ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.