Bescherming

Het is niet altijd mogelijk om bij nieuwbouw of renovatiewerken te vermijden dat er ongezonde stoffen vrijkomen. Daarom is het belangrijk om tijdens de werken (maar ook daarna) zeer goed te verluchten en te ventileren.

Bij bouwwerken komt er altijd stof vrij. Dat stof kan uw luchtwegen irriteren of schaden. Draag daarom een beschermingsmasker als u afbreekt, schuurt, slijpt, isoleert.

  • Zet bij breekwerken een stofmasker op. Voor fijn stof (dat vrijkomt door bijv. slijpwerken) zijn er speciale versies. Kijk op de verpakking.
  • Werkt u met lijm, verf, ... (producten waarin solventen zitten)? Dan is een beschermingsmasker met actief koolfilter nuttig.

Aandachtspunten en tips

Op bouwgezond.be vindt u voor verschillende materialen nuttige informatie om de luchtkwaliteit tijdens en na de werken zo hoog mogelijk te houden. Bij alle materialen kunt u alternatieven vinden door op het label te letten. In alle gevallen is het belangrijk voldoende te verluchten en te ventileren.

  • Lijmen. Vermijd lijm indien mogelijk of kies lijm met een label.
  • Meubels. Vermijd houtvezelplaat (spaanplaat) en andere samengestelde houtmaterialen (bijv. OSB). Als dat niet kan, kies dan voor varianten (met een label) waarin weinig formaldehyde zit.
  • Hoe ongezond is formaldehyde in MDF-platen en houtvezelplaten?
  • Vloerbedekking (tapijt, vinyl, laminaat, ...). Vermijd lijm of kies 'gezondere' variant met een label.
  • Verf, lak en vernis. Kies verf met zo weinig mogelijk solventen en kies producten met een label. Verf op waterbasis bevat minder ongezonde stoffen dan verf op solventbasis. Hout beschermen doet u het best met niet-chemische middelen. Het gebruik van carbolineum is verboden in België. Neem ook voorzorgsmaatregelen als u loodverf verwijdert in oude huizen (gebouwd vóór 1945).
  • Isolatiemateriaal: Aandachtspunten bij gebruik van PUR-platen en PUR-schuim.

Andere onderwerpen binnen dit thema