De basis

Fietser fietst tussen de polders.
© Joris Casaer

Sport slim en besteed aandacht aan letselpreventie, gezonde voeding en goed onderhouden sportmateriaal. En luister vooral naar uw eigen lichaam. De Vlaamse overheid reikt daarvoor heel wat informatie aan.

Sportmedisch onderzoek

Als sporter of kandidaat-sporter kunt u laten onderzoeken of u (lichamelijk) geschikt bent om uw gekozen sport veilig, en met een minimaal risico op sportletsels te beoefenen. Zo'n sportmedisch onderzoek kan nuttig zijn voor wie pas begint met sporten, maar ook voor wie harder wil trainen of een nieuwe sport wil beginnen. 

  • Op www.sportkeuring.be kunt u via een online test ((opent in nieuw venster)) (op basis van gekozen sport, leeftijd, persoonlijke en familiale voorgeschiedenis) nagaan of een sportmedisch onderzoek voor u noodzakelijk is. U vindt er ook info over de mogelijke onderzoeken die erin aan bod komen, en u ontdekt de namen en adressen van sportartsen en sportmedische adviescentra waar u terecht kan.
  • De resultaten van de onderzoeken komen anoniem in een databank om cijfers te verzamelen, trends te detecteren en het beleid inzake preventie van sportletsels te verfijnen. 
  • Het onderzoek is niet verplicht, tenzij uw sportfederatie dit vraagt. 
  • Een sportmedisch onderzoek wordt niet terugbetaald door het RIZIV, maar soms komt uw sportclub of -federatie, uw ziekteverzekeraar of ziekenfonds wel tussen. 

Doping

De strijd tegen doping wordt op vele niveaus gevoerd: het is een prioriteit binnen het Europese sportbeleid, en ook de Vlaamse overheid doet veel inspanningen om sport zuiver te houden.

Op de website Dopinglijn.be vindt u als sporter en sportvereniging alles wat u moet weten over de dopingbestrijding ((opent in nieuw venster)) in Vlaanderen. U vindt er ook veel informatie over geneesmiddelen, verboden stoffen, voedingssupplementen en de procedure om een 'Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak' (TTN) aan te vragen.