Gedaan met laden. U bevindt zich op: Elektronisch toezicht als alternatief voor een gevangenisstraf

Elektronisch toezicht als alternatief voor een gevangenisstraf

Er zijn verschillende straffen mogelijk bij een misdrijf. Als u een gevangenisstraf krijgt, dan is het in sommige gevallen mogelijk om die vrijheidsstraf buiten de gevangenis uit te voeren  . U kunt dan onder elektronisch toezicht worden geplaatst.  

Elektronisch toezicht als alternatief voor een gevangenisstraf uitgelegd

Als de rechter toestaat dat u uw gevangenisstraf volbrengt als vrijheidsstraf onder elektronisch toezicht, dan moet u op vooraf vastgelegde uren op het adres waar het toezicht plaatsvindt aanwezig zijn.

U krijgt een enkelband die via de bewakingsbox op uw adres een signaal naar een centrale computer zendt. Die registreert zo of u zich aan de uurregeling houdt.

Als u elektronisch toezicht als alternatief voor een gevangenisstraf krijgt

U krijgt een uurregeling die u strikt moet respecteren. Ze bepaalt wanneer u het huis mag verlaten voor een verplichte activiteit zoals:

 • werk
 • werk zoeken
 • opleiding of therapie volgen.

Op andere momenten moet u aanwezig zijn op het adres waar het elektronisch toezicht wordt uitgevoerd.
Als u zich niet aan de voorwaarden houdt, dan kan de rechter of de gevangenisdirecteur beslissen om u toch naar de gevangenis te sturen.

Procedure elektronisch toezicht als alternatief voor een gevangenisstraf

De procedure hangt af van het aantal jaar gevangenisstraf waartoe u veroordeeld bent. Bent u tot meerdere straffen veroordeeld? Dan worden die samengeteld.

U kreeg in totaal maximaal 3 jaar gevangenisstraf

De gevangenisdirecteur kan elektronisch toezicht toekennen en:

 • informeert u over de mogelijkheid tot elektronisch toezicht en vraagt of u daarmee akkoord gaat
 • kan voorwaarden verbinden aan het elektronisch toezicht: u moet daarmee instemmen

  Voor bijzondere voorwaarden die specifiek op u zijn afgestemd, kan hij het justitiehuis vragen om een maatschappelijke enquête uit te voeren. Een justitieassistent gaat dan ter plaatse om te bekijken hoe uw (leef)situatie er zal uitzien tijdens het toezicht.
 • vertelt u wanneer het elektronisch toezicht geactiveerd wordt. Terwijl u wacht op die activering krijgt u een strafonderbreking: een periode waarin u uw straf niet uitvoert.

Elektronisch toezicht bij seksuele misdrijven en maximaal 3 jaar gevangenisstraf

 • Bent u veroordeeld voor seksuele misdrijven tegen minderjarigen? Als uw gevangenisstraf (of de optelsom van meerdere straffen) tussen 1 en 3 jaar duurt, dan beslist de Directie Detentiebeheer of u elektronisch toezicht krijgt.
 • De gevangenisdirecteur vraagt het justitiehuis op voorhand om een maatschappelijke enquête uit te voeren. Een justitieassistent gaat dan ter plaatse om na te kijken in welke omstandigheden u het elektronisch toezicht zult uitvoeren. Daarnaast vraagt hij het akkoord van eventuele meerderjarige personen met wie u samenleeft.
 • De Directie Detentiebeheer gaat na of er redenen zijn om u het elektronisch toezicht niet toe te kennen, bijvoorbeeld het risico dat u nieuwe feiten pleegt. De Directie kan voorwaarden aan het elektronisch toezicht verbinden waarmee u moet instemmen.
 • De gevangenisdirecteur vertelt u wanneer het elektronisch toezicht geactiveerd wordt. Terwijl u wacht op die activering krijgt u een strafonderbreking: een periode waarin u uw straf niet uitvoert.

U kreeg in totaal meer dan 3 jaar gevangenisstraf

De strafuitvoeringsrechtbank kan elektronisch toezicht toekennen:

 • De gevangenisdirecteur informeert u over de mogelijkheid tot elektronisch toezicht zodra u het recht hebt om dat schriftelijk aan te vragen.
 • U voegt een reclasseringsplan toe aan uw aanvraag: daarin vertelt u wat u zult doen om opnieuw een plek in de maatschappij in te nemen. Bijvoorbeeld:
  • werken
  • werk zoeken
  • opleiding of therapie volgen.

De strafuitvoeringsrechtbank, gevangenisdirecteur of het openbaar ministerie kan het justitiehuis vooraf vragen om een maatschappelijke enquête uit te voeren. Een justitieassistent gaat dan ter plaatse om na te kijken in welke omstandigheden u het elektronisch toezicht zult uitvoeren.

Daarnaast vraagt hij het akkoord van eventuele meerderjarige personen met wie u samenleeft.

 • De strafuitvoeringsrechtbank roept u op voor een zitting. Daar komen ook de gevangenisdirecteur, het Openbaar Ministerie en eventuele slachtoffers aan het woord.
 • De strafuitvoeringsrechtbank gaat na of er redenen zijn om u het elektronisch toezicht niet toe te kennen, bijvoorbeeld het risico dat u nieuwe feiten pleegt. Ze kan voorwaarden aan het elektronisch toezicht verbinden waarmee u moet instemmen.