Gedaan met laden. U bevindt zich op: Elektronisch toezicht bij voorlopige hechtenis

Elektronisch toezicht bij voorlopige hechtenis

De onderzoeksrechter kan u als verdachte tijdens het gerechtelijk onderzoek in voorlopige hechtenis nemen. Via elektronisch toezicht kunt u die voorlopige hechtenis buiten de gevangenis ondergaan.

Elektronisch toezicht bij voorlopige hechtenis uitgelegd

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit waar minimaal 1 jaar gevangenisstraf op staat, dan kan de onderzoeksrechter u in voorlopige hechtenis nemen. U wordt dan tijdens het gerechtelijk onderzoek in de gevangenis opgesloten.

Staat de rechter elektronisch toezicht toe, dan kunt u die voorlopige hechtenis buiten de gevangenis ondergaan.

Tijdens het elektronisch toezicht blijft u 24/7 op het adres waar het toezicht plaatsvindt. U mag alleen buitenkomen:

 • voor verplaatsingen die nodig zijn voor de gerechtelijke procedure: bijvoorbeeld als de politie of onderzoeksrechter een verhoor wil afnemen of als u voor de raadkamer moet verschijnen

 • bij een medisch spoedgeval

 • bij overmacht, zoals brand

 • als het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht dat op voorhand toestaat.

Tijdens uw voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht kunt u geen andere straf uitvoeren, bijvoorbeeld een werkstraf.

Procedure elektronisch toezicht bij voorlopige hechtenis

De onderzoeksrechter, raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling beslist of u in voorlopige hechtenis wordt genomen. En of die voorlopige hechtenis in de gevangenis of onder elektronisch toezicht verloopt.

Als u onder elektronisch toezicht staat tijdens uw voorlopige hechtenis

 • U verblijft in de gevangenis tot het elektronisch toezicht wordt geactiveerd. Op de dag van activatie wordt uw enkelband ‘s ochtends aangebracht in de gevangenis. Daarna komt een medewerker van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht het bewakingsmateriaal plaatsen op het adres waar u het toezicht zult ondergaan.

 • De onderzoeksrechter, raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling beslist hoelang uw voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht duurt. Ze kunnen:

  • de voorlopige hechtenis beëindigen en u vrijlaten – eventueel onder voorwaarden

  • beslissen om uw voorlopige hechtenis opnieuw in de gevangenis te laten plaatsvinden in het belang van het onderzoek.

 • De raadkamer monitort het verloop van het gerechtelijk onderzoek. Ze bekijkt regelmatig of ze de voorlopige hechtenis verlengt, en of u die in de gevangenis of onder elektronisch toezicht uitvoert.

Bent u het niet eens met haar beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

Meer weten

Voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht in de wet: bekijk de Wet betreffende de voorlopige hechtenis(opent in nieuw venster) (wet van 20 juli 1990).