Er worden verschillende termen door elkaar gebruikt.: 'tijdelijk werkloos', 'economisch werkloos', 'technisch werkloos', 'werkloos door overmacht', ... 'Tijdelijke werkloosheid' is de algemene term.

Afhankelijk van de situatie waarin het bedrijf zich bevindt, bestaan 2 types tijdelijke werkloosheid waarop een bedrijf eventueel een beroep kan doen voor zijn werknemers :

  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  • tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.

Sinds 13 maart 2020 kan alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  • Ook als u als uitzendkracht onder contract staat, kunt u in aanmerking komen voor 'tijdelijke werkloosheid'.
  • Ook voor werknemers die vastzitten in het buitenland en niet op tijd hun werk kunnen hervatten of in quarantaine geplaatst moeten worden, kan tijdelijke werkloosheid door overmacht aangevraagd worden.

Hoe aanvragen als werknemer?

Als werknemer doet u de aanvraag bij een uitbetalingsinstelling naar keuze:

Op de websites van die uitbetalingsinstellingen vindt u meer informatie over het invullen en afleveren van een vereenvoudigde aanvraag tijdelijke werkloosheid via het formulier C3.2-Werknemer-Corona-Vereenvoudigde aanvraag.

  • De uitbetalingsinstelling zal uw dossier samenstellen en indienen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
  • Uw uitbetalingsinstelling kan de werkloosheidsuitkering toekennen op basis van uw uitkeringsaanvraag en de aangifte van uw werkgever (zie hieronder) zonder een beslissing van de RVA te moeten afwachten.
  • Uw werkgever is verplicht zo snel mogelijk een aangifte van sociaal risico af te leveren aan uw uitbetalingsinstelling.

Op de website van de RVA vindt u meer informatie over de aanvraag van tijdelijke werkloosheid als werknemer (opent in nieuw venster).

Ook uw werkgever moet een aanvraag indienen (zie hieronder). Uw aanvraagdossier is pas volledig als uw aanvraag (werknemer) én de aanvraag van uw werkgever in orde zijn.

Als u niet werkt in een onderneming of sector in moeilijkheden (opent in nieuw venster), moet u sinds 1-9-2020 een controlekaart indienen.

Hoe aanvragen als werkgever?

De werkgever kon tot en met 31 augustus 2020 gebruik maken van de vereenvoudigde procedure voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
Voor 'sectoren in moeilijkheden (opent in nieuw venster)' (voornamelijk horeca) is de vereenvoudigde procedure (opent in nieuw venster)verlengd tot en met 31 december 2020. Aangezien het om een vereenvoudigde procedure gaat, hebt u er als werkgever alle belang bij om voor deze procedure te kiezen.

U kunt echter ook nog altijd voor de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kiezen. Maar in dat geval moet u al de formaliteiten voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken naleven (voorafgaande mededeling van de voorziene werkloosheid, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….). Op de website van de RVA vindt u meer informatie over de procedure tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (opent in nieuw venster), een overgangsregeling om over te gaan van 'tijdelijke werkloosheid door overmacht' naar de klassieke tijdelijke werkloosheid en een meer soepele overgangsregeling voor de periode van 1-9-2020 tot en met 31-12-2020.

De werknemer zelf moet ook een aanvraag indienen (zie hierboven). Het dossier is pas volledig als uw aanvraag (werkgever) én de aanvraag van de werknemer in orde zijn.

Veelgestelde vragen