Woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf en assistentiewoningen (serviceflats) bepalen bij de opstart zelf de dagprijs en laten dit weten aan Zorg en Gezondheid. Als zij daarna hun dagprijs verhogen kan dit enkel met toestemming van de minister. De prijs mag wel elk jaar geïndexeerd worden. 

De dagprijs moet minstens de kostprijs voor huisvesting en verzorging van de bewoner bevatten. De dagprijs moet met andere woorden de normale activiteiten van het woonzorgcentrum kunnen dekken.

Daarnaast mag een voorziening extra vergoedingen aanrekenen voor diensten die zij zelf leveren, zoals de was van persoonlijk linnen.