Procedure

  • U vraagt aan uw huisarts om een Globaal Medisch Dossier aan te leggen en bij te houden.
  • Het toevertrouwen van het beheer van uw medisch dossier blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. Uw arts en uw ziekenfonds zorgen voor de verlenging.
  • U kunt op elk ogenblik van huisarts veranderen en vragen of hij het beheer van uw GMD overneemt. In dat geval onderneemt uw nieuwe huisarts de nodige stappen voor de overdracht van uw dossier.

Bedrag

U betaalt jaarlijks een bepaald bedrag, maar het ziekenfonds betaalt u deze kosten volledig terug. Het GMD is dus gratis.