Voorwaarden

U kunt een gratis controle van uw aanvragen als u:

  • eigenaar bent van een woning in het Vlaamse Gewest
  • een eigen grondwaterwinning hebt
  • én geen mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de openbare watervoorziening (het leidingwaternet).
    Een woning wordt als 'niet-aansluitbaar' beschouwd als die minstens 50 meter van de waterleiding af ligt.

Als uw woning dus op minder dan 50 meter van de waterleiding gelegen is, dan kunt u wel aansluiten en komt u niet in aanmerking voor de gratis wateranalyse.

Procedure

  • U moet een aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het formulier 'Aanvraag tot onderzoek van putwater' (Word bestand) moet ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van de gemeente en door uzelf.
  • De VMM spreekt telefonisch een datum met u af waarop ze een staal komt nemen van het putwater.
  • De VMM analyseert het waterstaal. Daarna krijgt u van het Agentschap Zorg en Gezondheid een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt 6 tot 8 weken.

Bedrag

De wateranalyse is gratis.

Uitzonderingen

Deze gratis controle