Voorwaarden

U kunt een gratis controle van uw aanvragen als u:

  • eigenaar bent van een woning in het Vlaamse Gewest
  • een eigen grondwaterwinning hebt
  • én geen mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de openbare watervoorziening (het leidingwaternet).
    Een woning wordt als ‘niet-aansluitbaar’ beschouwd als die minstens 50 meter van de waterleiding af ligt.

Deze gratis controle

Procedure

  • Als u recht hebt op de gratis controle van uw putwater, moet u een aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het formulier 'Aanvraag tot onderzoek van putwater'(Word bestand) moet ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van de gemeente en door uzelf.
  • De VMM spreekt telefonisch een datum met u af waarop ze een staal komt nemen van het putwater.
  • De VMM analyseert het waterstaal. Daarna krijgt u van het Agentschap Zorg en Gezondheid een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt 6 tot 8 weken.

Bedrag

De wateranalyse is gratis.