Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kwaliteit en controle van uw drinkwater

Kwaliteit en controle van uw drinkwater

Het kraanwater van de waterbedrijven wordt streng gecontroleerd. Wie eigen putwater gebruikt, is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole.

Kraanwater

Meisje neemt water van de kraan.
© Joris Casaer

Gezond drinkwater is de verantwoordelijkheid van het waterbedrijf én de klant. De klant is immers verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de binneninstallatie. Het waterbedrijf controleert voortdurend de kwaliteit van het drinkwater. De Vlaamse overheid houdt daar toezicht op.

  • Bij klachten over uw drinkwater (geur- of smaakklachten), contacteert u uw waterbedrijf. Het waterbedrijf onderzoekt de klacht en neemt de nodige maatregelen. Als het nodig is, onderzoekt uw waterbedrijf het water gratis.
  • Ziet het waterbedrijf geen reden om zo'n onderzoek uit te voeren, dan kunt u het nog steeds tegen betaling vragen.
  • Als u dat wilt, kunt u uw kraanwater op eigen kosten ook zelf laten onderzoeken door een onafhankelijk labo (pdf).

Putwater

Wilt u gebruiken om te drinken, om te koken of voor de afwas, of om u te wassen of uw tanden te poetsen? Vervuild putwater kan dan schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom moet u uw putwater vóór het eerste gebruik grondig laten controleren. Daarna is minstens om de 5 jaar een controle verplicht. Om risico's te vermijden, laat u het putwater het best elk jaar controleren. Zeker in ondiepe putten (minder dan 10 m diep) kan de kwaliteit van het drinkwater snel dalen.

Levert u putwater aan derden in het kader van een commerciële of openbare activiteit (bijvoorbeeld bij verhuur van een woning)? Dan bent u een private waterleverancier(opent in nieuw venster), en heeft u de verplichting om, net zoals de waterbedrijven, het drinkwater regelmatig te controleren en hierover jaarlijks te rapporteren aan de VMM.

Woning die aansluitbaar is op het waternet

Als het waterbedrijf van oordeel is dat uw woning kan aangesloten worden op het openbare waternet, moet u uw putwater zelf laten controleren. U kunt een controle aanvragen bij een erkend laboratorium voor wateranalyse (pdf). Zo'n controle is betalend.

Woning die niet aansluitbaar is op het waternet

In dit geval hebt u recht op een jaarlijkse gratis controle van het putwater. Na de controle krijgt u een beoordeling van de waterkwaliteit en een een advies voor het gebruik.