Zonnepanelen of pelletketel

Als u zonnepanelen of pelletketel wilt laten installeren, kunt u een beroep doen op een installateur met een 'certificaat van bekwaamheid'. U bent op dit moment niet verplicht om te kiezen voor een installateur met zo'n certificaat, maar het is wel aangeraden.

Zonneboiler of warmtepomp

Als u een warmtepomp of zonneboiler wilt laten installeren, kunt u een beroep doen op een installateur met een ‘certificaat van bekwaamheid’.
Wilt u een premie voor een warmtepomp (opent in nieuw venster) of een premie voor een zonneboiler voor sanitair warm water (opent in nieuw venster) aanvragen, en u hebt een eindfactuur voor deze installatie gedateerd tussen 1 juli 2017 en 31 december 2018? Dan is het certificaat van bekwaamheid verplicht. Vanaf 2019 is dit niet langer een voorwaarde.

Certificaat

Met dat certificaat wil de Vlaamse overheid (samen met de andere gewesten) de opbrengst, veiligheid en levensduur van geplaatste installaties verhogen. Installateurs die een certificaat van bekwaamheid willen behalen (opent in nieuw venster), moeten immers een opleiding volgen en slagen voor een examen.