Gedaan met laden. U bevindt zich op: Handvaten voor de leerwerkplek: groei als kwaliteitsvolle leerwerkplek voor duaal leren!

Handvaten voor de leerwerkplek: groei als kwaliteitsvolle leerwerkplek voor duaal leren!

Wil een onderneming ook een leerwerkplek zijn, dan bepaalt de regelgeving de criteria waaraan de onderneming moet voldoen. Enkele criteria bieden de kans om ook als leerwerkplek in te zetten op groei. Het Departement Werk en Sociale Economie wil met het ‘Kwaliteitsgroeimodel van de leerwerkplek’ ondernemingen stimuleren om als leerwerkplek binnen duaal leren in te zetten op de eigen groei.

Het ‘Kwaliteitsgroeimodel van de leerwerkplek’ wil vanuit een kwaliteitsvisie ondernemingen stimuleren om in te zetten op een groeipad als leerwerkplek. Binnen duaal leren zijn er meerdere rollen die het goede verloop van het duale leertraject bepalen. Ook de opleidingsverstrekker en de lerende hebben een cruciale rol. Het kwaliteitsgroeimodel wil de leerwerkplek ondersteunen in het samenspel tussen die verschillende rollen. Door duidelijkheid te creëren over de rollen en hun bijhorende taken zorgt het model voor handvaten voor de leerwerkplek, zodat die nog meer kan uitgroeien tot een kwaliteitsvolle leerwerkplek.

Matching

Een goede match tussen de leerwerkplek en de lerende zorgt voor een goede start van het leertraject!

Matching is…

…. als aanbieder van een leerwerkplek maakt u kennis met de lerende voordat het leertraject start. Tijdens die kennismaking gaat u samen met de lerende op zoek naar ‘de klik’: dat is matching!

… een goede match tussen uw leerwerkplek en de lerende is de basis voor een kwaliteitsvol en succesvol duaal leertraject. Goed begonnen is half gewonnen!

Ga tijdens een matchingsgesprek op zoek naar de klik door wederzijdse verwachtingen na te gaan.

 • Stap 1

  Vertel aan de lerende wat belangrijk is in uw onderneming: de dagelijkse werking en de samenwerking tussen collega’s, de sfeer, belangrijke waarden, …. Zo maakt u duidelijk wat de lerende kan verwachten.

 • Stap 2

  Het is belangrijk dat de lerende goed begrijpt hoe het leren en de samenwerking met de mentor zal verlopen. Betrek de mentor in dit gesprek, zodat ook de lerende en de mentor kunnen kennismaken.

 • Stap 3

  Tijd nemen om elkaar te leren kennen, leidt tot een betere beslissing om al dan niet samen een leertraject te doorlopen. Haal hiervoor inspiratie uit sollicitatiegesprekken.

 • Stap 4

  Tijdens een gesprek met de opleidingsverstrekker neemt u de gelegenheid om te vertellen over de aanpak op uw leerwerkplek. Grijp de kans om zelf ook vragen te stellen over hoe de opleidingsverstrekker te werk gaat in dit leertraject. Ook deze match is belangrijk.

 • Stap 5

  Zodra er een match is, zijn afspraken onontbeerlijk om de leerdoelstellingen uit het opleidingsplan te behalen. In die afspraken moet het duidelijk zijn voor zowel de lerende als voor de leerwerkplek wat er van hen verwacht wordt. Bespreek tijdens de afspraken ook op welke manier de leerdoelstellingen aangeleerd worden, zodat dat goed aansluit bij de verwachtingen en de motivatie van alle partijen.

 • Stap 6

  Op de allereerste leerdag van de lerende is een onthaalgesprek belangrijk. Zet tijdens dat gesprek de algemene afspraken nog eens op een rijtje. Maak afspraken over de dagelijkse werking. Dat zorgt voor een goede start voor de lerende.

De mentor

Achter de schermen werken we aan meer inspiratie.

Het leerproces

Achter de schermen werken we aan meer inspiratie.

De leerwerkplek

Achter de schermen werken we aan meer inspiratie.

Het engagement als leerwerkplek

Achter de schermen werken we aan meer inspiratie.