Vóór 1 april van het jaar dat volgt op het heffingsjaar, wordt de heffing ingekohierd. De aanslagbiljetten, met daarop het te betalen bedrag en de berekeningswijze ervan, worden naar de heffingsplichtigen gestuurd.

De heffingsplichtige moet de heffing betalen binnen twee maanden nadat het aanslagbiljet is verzonden. Een bezwaar kan worden ingediend binnen een termijn van drie maanden nadat het aanslagbiljet is verzonden.