Het tarief is afhankelijk van het spanningsniveau waarop de afnemer is aangesloten: Indien de afnemer op diens eigen site echter aangesloten is op meerdere spanningsniveaus, dan wordt het tarief gehanteerd dat behoort tot het hoogste spanningsniveau waarop deze is aangesloten.

Categorieën

Tarief in euro per geïnjecteerd megawattuur

heffingsjaar 2020

heffingsjaar 2021

Afnemer op laagspanning

42,57

37,16

Afnemer op middenspanning

4,52

3,60

Afnemer op hoogspanning of in eilandwerking

0.23

0,21