Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat, waarvoor, wie

Wat, waarvoor, wie

Vanaf heffingsjaar 2019 wordt een heffing ingesteld op de exploitatie van een toegelaten directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt en die gelegen is in het Vlaamse Gewest.

Wat is een directe lijn?

Een directe lijn is een elektriciteitslijn met een nominale spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt, die een productieinstallatie met een afnemer verbindt. Voor de aanleg van een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt, moet een voorafgaande toelating van de VREG verkregen worden.

Op de site van de VREG vindt u meer toelichting en een overzicht over directe lijnen.

Waarvoor dient de heffing directe lijnen?

De inkomsten die voortvloeien uit de opbrengst van de heffing worden rechtstreeks toegewezen aan het Energiefonds.

De Vlaamse Regering mag het Energiefonds overeenkomstig het Energiedecreet (artikel 3.2.1., §3(opent in nieuw venster)) gebruiken voor de uitvoering van haar energiebeleid, in het bijzonder voor de financiering van:

  • de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG),
  • de openbaredienstverplichtingen inzake energie
  • het sociaal energiebeleid
  • het beleid inzake het rationeel energiegebruik
  • het beleid inzake warmte-krachtkoppeling
  • het beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen
  • energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid

Wie moet de heffing op directe lijnen betalen?

De heffing op de exploitatie van een directe lijn is verschuldigd door de beheerder van de directe lijn.