Uw regionale toetsing aanvragen in 5 stappen

Hoe vraagt u een regionale toetsing van uw sociaal begeleidingsplan aan? Volg deze stappen:

 • Stap 1

  Daarvoor hebt u deze documenten nodig:

  • fiche met een aantal bedrijfsgegevens (Excel bestand) (xls)
   Vul de fiche in:
   • gebruik alleen de cijfers voor de vestigingen in Vlaanderen
   • vermeld maar 1 ondernemingsnummer: dat van uw hoofdzetel
    • bijkomende ondernemingsnummers voegt u toe per e-mail of in een begeleidende brief.
     OF
    • kunt u ook uw cijfers opsplitsen? Vul de andere ondernemingsnummers dan in op de aparte fiches.
    • Mail de fiche(s) in Excel-formaat naar regionaletoetsing@vlaanderen.be.
  • volledig outplacementprogramma en de ondertekende outplacementovereenkomst
  • samenwerkingsovereenkomst met de tewerkstellingscel
  • ondertekende cao (als die van toepassing is) met:
   • sociaal begeleidingsplan voor arbeiders en bedienden
   • de datum van de ondernemingsraad waarop de cao’s werden goedgekeurd.
  • cao-stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (als die cao van toepassing is)
  • goedkeuring van de VDAB als uw bedrijf met het Sociaal interventiefonds samenwerkt.
 • Stap 2

  Verstuur het volledige dossier aangetekend per post naar:

  Departement Werk en Sociale Economie
  Regionale toetsing (17de verdieping)
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  Vragen?
  Tel.: +32 2 553 23 28 of +32 2 553 09 39
  E-mail: regionaletoetsing@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

 • Stap 3

  Mail de volledige aanvraag regionale toetsing naar:
  regionaletoetsing@vlaanderen.be.

  Let erop dat u de fiche met uw bedrijfsgegevens in Excel-formaat laat staan.
  Tip: voeg een scan of foto van het bewijs van uw aangetekende zending toe aan uw e-mail. Zo verloopt de behandeling van uw aanvraag sneller.

 • Stap 4

  U krijgt binnen 14 kalenderdagen bericht over de beslissing van de regionale minister van Werk:

  • via mail
  • per aangetekende zending.

  Die 14 dagen gaan in vanaf de postdatum van uw aangetekende aanvraag of – bij ontbrekende informatie – vanaf de datum waarop het departement uw volledige dossier ontving.

 • Stap 5

  Bezorg het attest met de beslissing van de regionale minister aan de federale minister van Werkgelegenheid. Stuur het attest aangetekend op naar:

  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
  T.a.v. An Kemps

  Directie van de begeleiding van de ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
  Ernest Blérotstraat 1
  1070 Brussel

  Vragen?
  Tel.: +32 22 33 41 34
  E-mail: coa@werk.belgie.be.