Gedaan met laden. U bevindt zich op: Herstructureringen - Regionale toetsing in de wet

Herstructureringen - Regionale toetsing in de wet

De regionale toetsing van het sociaal begeleidingsplan is voornamelijk gebaseerd op deze 2 besluiten:

Die besluiten ondergingen vervolgens nog aanpassingen:

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in het kader van de herstructurering van bedrijven van 22 april 2009(opent in nieuw venster)

Vanaf toen werd de regionale toetsing van het sociaal begeleidingsplan verplicht voor bedrijven die meer dan 20 werknemers tellen en overgaan tot collectief ontslag. Die verplichting ging in op 7 april 2009.

In dit document(PDF bestand opent in nieuw venster) vindt u een overzicht van de huidige wetgeving.