De tewerkstellingscel is een van de minimummaatregelen van uw sociaal begeleidingsplan. Het is een samenwerkingsverband tussen:

  • VDAB
  • werkgever of werkgeversafgevaardigden
  • werknemersafgevaardigden
  • sectoraal opleidingsfonds
  • outplacementbureau
  • Sociaal-Economische Raad van de Regio (SERR).

De cel vangt ontslagen medewerkers op en begeleidt ze in hun zoektocht naar werk. Outplacement maakt deel uit van dat aanbod.
Lees meer over tewerkstellingscellen ((opens in new window)) op de site van VDAB.