Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is bevoegd:

  • voor de gewestbevoegdheden (zoals economie, werkgelegenheid, leefmilieu, infrastructuur,...)
  • op het grondgebied van de negentien Brusselse gemeenten.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werd in 1989 een autonoom gewest naast het Vlaamse en het Waalse Gewest. Momenteel telt het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1,2 miljoen inwoners op een gebied van 162 km².

Het Brusselse Gewestparlement(opent in nieuw venster) telt 89 leden:

  • 17 Nederlandstalige volksvertegenwoordigers
  • en 72 Franstalige volksvertegenwoordigers.

De Brusselse Gewestregering(opent in nieuw venster) is de uitvoerende macht van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Zij voert de wettelijke bepalingen of 'ordonnanties' uit die door de Raad zijn uitgevaardigd, of bepaalt onder welke voorwaarden die wetten worden toegepast.

De gewestregering wordt iedere vijf jaar door de Raad gekozen. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering 2019-2024 bestaat uit 8 leden:

  • minister-president Rudi Vervoort (PS)
  • vier ministers
  • en drie staatssecretarissen.

Hiervan moet het aantal ministers paritair samengesteld zijn, wat betekent dat er evenveel Franstalige als Nederlandstalige ministers moeten zijn.

Veelgestelde vragen