Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werd in 1989 een autonoom gewest naast het Vlaamse en het Waalse Gewest. Momenteel telt het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1,2 miljoen inwoners op een gebied van 162 km².

Het Brusselse Gewestparlement telt 89 leden:

  • 17 Nederlandstalige volksvertegenwoordigers
  • en 72 Franstalige volksvertegenwoordigers.

De Brusselse Gewestregering is de uitvoerende macht van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Zij voert de wettelijke bepalingen of 'ordonnanties' uit die door de Raad zijn uitgevaardigd, of bepaalt onder welke voorwaarden die wetten worden toegepast.

De gewestregering wordt iedere vijf jaar door de Raad gekozen. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering 2014-2019 bestaat uit 8 leden:

  • minister-president Rudi Vervoort (PS)
  • vier ministers
  • en drie staatssecretarissen.

Hiervan moet het aantal ministers paritair samengesteld zijn, wat betekent dat er evenveel Franstalige als Nederlandstalige ministers moeten zijn.

Veelgestelde vragen

Adres

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - City Center

Kruidtuinlaan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 204 21 11
Email
info@gob.brussels
Website
http://be.brussels