Gedaan met laden. U bevindt zich op: Strategische projecten Beleid overheidsopdrachten

Strategische projecten

Het hanteren van overheidsopdrachten als ondersteunend instrument bij strategische projecten is één van de klemtonen van het plan overheidsopdrachten.

In het kader van een doordacht, duurzaam en transparant investeringsbeleid (Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid) werken we aan een kader waarbinnen grote investeringen, vooral middels PPS, gerealiseerd en beheerst kunnen worden. Overheidsopdrachten zijn hierbij een ondersteunend instrument. Het betreft vaak investeringen met een heel grote maatschappelijke impact en visibiliteit (de herwaardering van stadsdelen, de aanleg van nieuwe autosnelwegen, etc.)..

Bij dergelijke (PPS-) projecten die (in regel) worden aanbesteed zetten we het instrument overheidsopdrachten in om een bijdrage te leveren aan de realisatie van beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid.

Hoewel PPS in de praktijk zeer vele vormen kent zijn vaak toch een aantal gemeenschappelijke kenmerken te ontwaren. Zo hebben PPS-constructies veelal een langere termijn, is er een grotere aandacht voor de levenscyclusbenadering en integratie van project- en contractonderdelen. Voorts wordt er voornamelijk gewerkt met een outputgerichte aanpak (aanpak waarbij de overheid bepaalde doelstellingen en randvoorwaarden formuleert en de private sector concrete oplossingen uitwerkt die hieraan tegemoetkomen). De formulering van deze outputspecificaties verdient specifieke aandacht en behoort functioneel en prestatiegericht te zijn, zodat deelnemers met eigen duurzaamheidsoplossingen kunnen komen en innovatieve invalshoeken worden gestimuleerd.

We ontwikkelen en verfijnen het PPS-instrumentarium verder om de realisatie van complexe overheidsopdrachten te faciliteren. Complexe projecten eisen namelijk specifieke vaardigheden en capaciteiten van de overheid alsook een andere manier van denken. Specifieke kennis, expertise, vaardigheden en competenties inzake: ‘meerwaarde-’ beoordeling, identificeren en evalueren van risico’s, contract- en projectmanagement, financiële, ruimtelijke en duurzame aspecten zijn noodzakelijk. Lacunes in de kennis en vaardigheden kunnen een belangrijke belemmering zijn voor de succesvolle oplevering van lopende en nieuwe projecten.