Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleidingsprogramma Overheidsopdrachten en raamcontracten

Opleidingsprogramma

De afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten organiseert zowel opleidingen als infosessies rond overheidsopdrachten voor alle medewerkers van de Vlaamse overheid.

In de opleidingen wordt de regelgeving overheidsopdrachten of bepaalde thema’s ervan gedoceerd. De infosessies vinden plaats naar aanleiding van wijzigingen in de regelgeving.

Introductie tot overheidsopdrachten

De eerste stap in ons opleidingsaanbod rond overheidsopdrachten is de e-learning “Introductie tot de overheidsopdrachten”.

Voor wie?
Elke medewerker van de Vlaamse overheid.

Wat?
Na het volgen van deze training heb je inzicht in de elementaire aspecten van een overheidsopdracht. Je bent op de hoogte van het bestaan van de regelgeving overheidsopdrachten en je weet wanneer je deze moet toepassen. Je bent je hiervan bewust als je een contract afsluit met een bedrijf voor het laten uitvoeren van werken of diensten of voor de aankoop van goederen. Deze training neemt ongeveer een half uur in beslag.

Voorkennis?
Geen enkele voorkennis vereist.

Inschrijven?

Basisopleiding

Iedereen die voor de Vlaamse overheid werkt, komt vroeg of laat in aanraking met overheidsopdrachten. De basisopleiding overheidsopdrachten is er voor elke medewerker van de Vlaamse overheid die nood heeft aan een basisoverzicht van de overheidsopdrachtenmaterie. De basisopleiding wordt best voorafgegaan door de introductie tot overheidsopdrachten (zie hoger).

Gevorderdenopleiding overheidsopdrachten

Voor wie?
Voor medewerkers van de Vlaamse overheid die vaker in aanraking komen met overheidsopdrachten en hun kennis verder willen uitbreiden en praktischer met overheidsopdrachten aan de slag willen kunnen gaan.

Wat?
Een vervolgopleiding die aansluit op de nieuwe basisopleiding overheidsopdrachten die in de vorm van drie e-learnings te volgen is via Vlimpers. We gaan drie volledige dagen lang aan de slag met theorie in de voormiddag met praktische oefeningen in de namiddag. Er is plaats voor maximum 22 deelnemers zodat we bij de oefeningen om interactief aan de slag kunnen gaan en ieders input meenemen. De drie dagen vormen één samenhangend geheel en een inschrijving voor de vervolgopleiding is dus meteen voor de drie dagen samen. De opleidingen gaan live door in één van onze kantoorgebouwen in Brussel.

Voorkennis?
Voorkennis is vereist, je hebt de basisopleiding overheidsopdrachten gevolgd en kan hier al vlot mee werken en / of je herhaalt de basisopleiding zoals voorzien in de drie e-learnings op Vlimpers vooraf nog eens grondig. Deze opleiding is niet bedoeld voor beginners en we gaan ervan uit dat de informatie uit de basisopleiding overheidsopdrachten zoals voorzien in de e-learnings bij alle deelnemers gekend is.

Inschrijven?

Geplande opleidingen?

  • 5-6-7 juni 2024, telkens van 9 tot 17 uur, in Brussel.
  • 1-2-3 oktober 2024, telkens van 9 tot 17 uur, in Brussel.

Maatopleidingen

Voor wie?
Entiteiten, afdelingen of teams binnen de Vlaamse overheid die geconfronteerd worden met terugkerende vragen en problemen of een bepaalde soort opdracht(en) waarrond een eigen opleiding op maat van jouw entiteit, afdeling of team wenselijk is.

Wat?
Een opleiding op maat van jouw entiteit, waarbij de veel voorkomende soorten opdrachten, vragen of problemen binnen jouw entiteit aan bod komen. De maatopleidingen worden georganiseerd op aanvraag van een entiteit en na een intakegesprek over de precieze vragen en noden van jouw entiteit.

Voorkennis?
Tijdens het intakegesprek wordt besproken welke voorkennis er al is bij de collega’s voor wie de opleiding bestemd is en wat er verwacht wordt om te kunnen deelnemen aan de maatopleiding.

Inschrijven?
Om een maatopleiding aan te vragen stuur je een mail met jouw vraag naar overheidsopdrachten@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie), waarna met jou contact wordt opgenomen om een intakegesprek in te plannen. Dan zal bepaald worden of een maatopleiding voor jouw entiteit inderdaad nuttig is en hoe deze praktisch en inhoudelijk vorm zal krijgen.

Infosessies

Gewijzigde Wet Overheidsopdrachten. Infosessie 20 september 2022

De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Op dinsdag 20 september 2022 doorliepen we deze wijzigingen tijdens een online infosessie. Herbekijk de opname of raadpleeg de presentatie(opent in nieuw venster).

Wijzigingen regelgeving overheidsopdrachten. Infosessie 15 januari 2024

Doorheen het jaar 2023 werden een aantal verschillende wijzigingen aan de regelgeving overheidsopdrachten gepubliceerd. Sommigen traden in werking in 2023, sommigen treden in werking in de loop van 2024 en 2025. De belangrijke wijzigingen werden in deze infosessie overlopen en toegelicht. Herbekijk de opname of raadpleeg de presentatie (onder het thema “Regelgeving”).