Gedaan met laden. U bevindt zich op: Peppol, Mercurius en simpl.ePRIOR E-invoicing

Peppol, Mercurius en simpl.ePRIOR

Peppol en Mercurius

Je wilt facturen elektronische uitwisselen met al je partners ongeacht of je een overheid of een bedrijf bent. Dit betekent het uitwisselen en verwerken van e-facturen in een gestructureerde vorm, met name XML UBL2.1 (Zoals vastgelegd, in uitvoering van de Europese norm door de werkgroep CENBII.) Dit wil dan ook zeggen dat de PDF-factuur niet onder deze noemer valt, omdat ze geen volwaardige automatische verwerking bij de ontvanger mogelijk maakt.

Met dit project beogen we de gestandaardiseerde uitwisseling (ontvangen en verzenden) van e-facturen tussen bedrijven en overheden (B2G) en bedrijven onderling (B2B).

Overheden ontvangen hun facturen via Mercurius. Dit is een federaal platform dat alle overheden zal ontsluiten. Omdat bedrijven in staat willen zijn om e-facturen te zenden naar al hun (publieke en private) klanten, was een oplossing nodig die dezelfde standaard en hetzelfde afsprakenkader biedt voor alle partijen. Deze Europese oplossing is Peppol.

Peppol is een internationaal netwerk met een afsprakenkader, een standaardformaat en toepassingen voor het faciliteren van e-procurement en e-invoicing.
Wat elektronische facturatie betreft, betekent dit dat er steeds gewerkt wordt met zogenaamde ‘Access Points’ ‘(AP) die facturen ontvangen van een bedrijf en doorzenden naar andere bedrijven of andere ‘Access Points’. Een centrale toepassing registreert bij welk ‘Access Point’ een bedrijf of overheid is aangesloten. De uitwisseling tussen deze AP’s is gratis.

Mercurius is het ‘Access Point’ naar de overheid. Onderstaande figuur stelt dit schematisch voor.

Als bedrijf kun je dus e-facturen uitwisselen zowel met de overheid als met andere bedrijven.

Meer informatie over Peppol in België (Engelstalig)(opent in nieuw venster)

Meer informatie over Peppol in Europa(opent in nieuw venster)

Voor je technische en financiële collega’s bieden wij hier een informatiepakket met:

Peppol-ontvangers én VERZENDERS

Peppol registreert de ontvangers
Dus indien je wil weten wie een e-factuur in Peppol kan ontvangen kan je de Peppol directory(opent in nieuw venster) consulteren via deze link.

Wie Peppol facturen verzendt is niet zo evident. Enkel de access punten hebben immers deze informatie.

Zie: Verzendlijst Mercurius(opent in nieuw venster)

simpl.ePRIOR

De federale collega’s van BOSA hebben hun Mercuriusplatform omgebouwd tot een platform dat optreedt als punt dat verbonden is met het Peppol netwerk én bovendien:

  • Inkomende én uitgaande e-facturen en e-kredietnota’s kan behandelen
  • E-ordering (en e-catalogus) kan ondersteunen.
  • De nieuwe stroom e-facturen die de Europese norm hanteren (Peppol BIS V3) zal ondersteunen. (vanaf 1 april 2019)

Dit platform wordt ontsloten voor de overheden via een interface simpl.ePRIOR genoemd.

Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft MAGDA e-invoicing de nodige aanpassingen doorgevoerd.
Vanaf 15/12/2018 zijn voor beide centrale dienstverleners hun toepassingen in test en in productie beschikbaar. Alle publieke actoren in Vlaanderen maken connectie met simpl.ePRIOR via de diensten van MAGDA-e-invoicing. Je maakt hiervoor gebruik van het aansluitingsformulier(opent in nieuw venster).

Zie ook de technische handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster) en de technische documentatie (WSDL-XSD(opent in nieuw venster)).